• Adresa:

  Pražský hrad, Praha

 • Klient:

  Správa Pražského hradu

 • Typ prací:

  Restaurátorské a konzervátorské práce

 • Realizace:

  2015

Předmětem restaurátorského zásahu byla konzervace veškeré sochařské výzdoby ohrazení.

Sochařská výzdoba je součástí masivního oplocení I. nádvoří Pražského hradu a je zároveň součástí hlavního vstupu do areálu Pražského hradu. Ohrazení nádvoří tvoří ozdobná mříž mezi pilíři se sochami, která je dělena osmi pilíři (pylony) z pískovcových kvádrů. Prostřední dva mohutnější pylony nesou sousoší Zápasících gigantů, sousední levý říšskou orlici s putti a pravý lva s korunkou a putti. Krajní čtyři pilíře jsou osazeny vázami s putti.