• Adresa:

  Most přes Stržský potok, 591 01 Žďár nad Sázavou

 • Klient:

  Stavba mostů Praha, a.s.

 • Typ prací:

  Stavební práce a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2009

Historie kamenného mostu ve Žďáru nad Sázavou je spojena s místním cisterciáckým klášterem. Barokní most by zbudován v roce 1751, a v letech 1761 a 1766 byl obohacen o osm barokních soch světců od neznámého autora. Sochařská výzdoba byla inspirována plastikami na Karlově mostě v Praze.

Předmětem projektových prací nebylo pouze restaurování barokní památky, ale i technicky náročná výšková úprava mostu kvůli nutnosti navýšení vozovky. Před samotným zahájením prací bylo nutné provést zaměření mostu fotogrammetrickou a geodetickou metodou, detailní fotodokumentaci a katalogizaci jednotlivých kamenných dílů, aby bylo možné provést demontáž mostní konstrukce. Kvůli následnému restaurování se taktéž provedly průzkumy petrologické, dále se odebraly vzorky pro zjištění salinity kamene. Veškeré zásahy se konzultovaly se zástupci památkové péče a investorem. Projekt nezahrnoval restaurování sochařské výzdoby. Veškeré práce byly provedeny s respektem k historické hodnotě a stáří památky. Povrchové úpravy nových prvků tak byly přizpůsobeny stávajícím

Více informací o historii místa: https://zdarns.estranky.cz/clanky/barokni-kamenny-most.html

Místo realizace projektu: https://bit.ly/3oICU0u