GEMA ART International s.r.o.

Naši odborníci působí v oblasti záchrany a obnovy památek již od roku 1990. V průběhu těchto let si díky profesionalitě a kvalitě odvedených prací vybudovali v tomto oboru nezastupitelnou pozici jak v České republice, tak i v zahraničí.

Naší hlavní náplní práce jsou restaurátorské, konzervátorské a kompletní stavební práce na památkově chráněných objektech. Bohaté zkušenosti a trvalá spolupráce s vynikajícími restaurátory, držiteli licence Ministerstva kultury České republiky, a odborníky z příbuzných oborů nám umožňují vytvářet maximálně efektivní způsob organizace projektů. Díky tomu jsme schopni dynamicky reagovat na problémy a změny, které mnohdy vyvstanou až v průběhu realizace.

Velký důraz klademe na aplikování nových vědeckých metod a technologií a velkou pozornost rovněž věnujeme vědeckému výzkumu. Realizujeme restaurátorské průzkumy, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem. Poznatky získané na základě prováděných výzkumných prací velmi podrobně zpracováváme a prezentujeme, například v rámci odborných sympozií nebo konferencí.

Nedílnou součástí našich aktivit je oblast vzdělávání. Mnoho času a úsilí jsme věnovali výchově budoucích restaurátorů. Podíleli jsme se na založení Institutu restaurátorských a konzervátorských technik v Litomyšli (nyní Fakulty restaurování Univerzity Pardubice). V rámci praktických studií úspěšně s touto fakultou organizujeme kurzy konzervace a restaurování v arabském jazyce. Týmy iráckých odborníků z Národní knihovny a archivu v Bagdádu, z knihoven al-Ataba al-Hussajníja nebo al-Ataba al-Abbasíja z Karbaly nebo z knihovny Zhein Establishmet v Sulajmáníji úspěšně dokončily své Kurzy restaurování papíru a rukopisů a nyní získané znalosti používají ve své praxi.

Aktivní jsme rovněž v Iráckém institutu konzervování památek a starožitností v Erbilu. S ohledem na nedostatek vybavení restaurátorských pracovišť v iráckých knihovnách jsme se stali velmi zkušeným dodavatelem zařízení pro knihovny a jejich restaurátorská a konzervátorská pracoviště.

Máme velké zkušenosti v oblasti restaurování památek pod záštitou UNESCO, jakož i projektů v rámci programu Phare Evropské unie. Některé z projektů realizovaných našimi odborníky získalo čestné ocenění Europa, z nich nejvýznamnějším projektem byla celková rekonstrukce Valdštejnského paláce, sídla Senátu České republiky.

Vedle státních zakázek realizujeme práce i pro soukromé právnické či fyzické osoby. Jako příklad lze uvést restaurátorské práce na Lyons Demense, soukromém zámku v Irsku, nebo restaurování obrazů soukromého sběratele v Kuvajtu. V zahraničí jsme dosud realizovali práce v USA, Francii, Irsku, Belgii, Jordánsku, Sýrii a Iráku.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ 076 87 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 305517, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností GEMA ART International s.r.o. Bližší informace zde.