KDE PŮSOBÍME


null
SVĚT

null
ČESKÁ REPUBLIKA

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

O SPOLEČNOSTI

OCENĚNÍ

Řada projektů realizovaných našimi odborníky získala významná ocenění.

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany památek pod záštitou Národního památkového ústavu České republiky, UNESCO, nebo v rámci programů Evropské unie Phare.

Oceněné projekty

OBORY PŮSOBNOSTI

Naší filozofií je přistupovat ke každé památce individuálně, plně respektovat a zachovávat její stavebně-historický styl a uměleckou hodnotu.

Kromě profesionálně odvedené práce na památkových objektech, dále zajišťujeme zpracování restaurátorských průzkumů, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem.

Více informací

Máme velké zkušenosti v oblasti restaurování památek pod záštitou UNESCO

Některé z projektů realizovaných našimi odborníky získalo čestné ocenění Europa

GEMA ART International s.r.o.

Naší hlavní náplní práce jsou restaurátorské, konzervátorské a kompletní stavební práce na památkově chráněných objektech.

Naši odborníci působí v oblasti záchrany a obnovy památek již od roku 1990. V průběhu těchto let si díky profesionalitě a kvalitě odvedených prací vybudovali v tomto oboru nezastupitelnou pozici jak v České republice, tak i v zahraničí.

Velký důraz klademe na aplikování nových vědeckých metod a technologií a velkou pozornost rovněž věnujeme vědeckému výzkumu. Realizujeme restaurátorské průzkumy, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem. Poznatky získané na základě prováděných výzkumných prací velmi podrobně zpracováváme a prezentujeme, například v rámci odborných sympozií nebo konferencí.

Hlavní pracovní nápň

Restaurátorské, konzervátorské a kompletní stavební práce na památkově chráněných objektech

Vzdělávání a kurzy

Mnoho času a úsilí jsme věnovali výchově budoucích restaurátorů.

Realizujeme

Vedle státních zakázek realizujeme práce i pro soukromé právnické či fyzické osoby.

Aplikování nových vědeckých metod

Realizujeme restaurátorské průzkumy, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem.

NÁŠ TEAM

Petr Justa

jednatel společnosti, restaurátor

TEL: +420 602 234 586

justa@gemaart.com

Miroslav Houska

manažer projektů

TEL: +420 605 442 883

houska@gemaart.com

Vojtěch Adámek


TEL: +420 777 860 706

adamek@gemaart.com