• Adresa:

  Erbil, Irák

 • Klient:

  Regionální vláda Kurdistánu

 • Druh prací:

  restaurátorský průzkum

 • Realizace:

  2006

Na základě požadavků irácké strany, jmenovitě ministra kultury Regionální vlády Kurdistánu Dr. Sami Shoroshem a po dohodě s jeho náměstkem a zároveň ředitelem Památkové péče Kurdistánu Dr. Kanaanem byly uskutečněny konzervátorské práce šikmého torza minaretu Choli v Erbilu, patřící mezi nejvýznamnější kurdské památky. Minaret, pocházející z konce 12. století, je posledním zbytkem komplexu jedné z nejstarších mešit v Kurdistánu.

V historii stavby došlo mnohokrát k jejímu závažnému poškození. Komplex původní mešity se v minulosti zřítil, a dnes již neexistuje, a došlo i ke zřícení horní partie minaretu. Vlivem nestabilních geologických podmínek podloží dochází v posledních desetiletích k výraznému naklánění tělesa minaretu jihozápadním směrem. Růst náklonu vážně ohrožuje celkovou stabilitu této významné historické památky, ukázky cihlové konstrukce. V případě odkladu záchranných a restaurátorských prací hrozí pád jeho horní části. Komplexní vědecký průzkum minaretu zahrnoval především geologickou studii, vyšetření podloží pomocí geofyzikálních metod, a statický posudek, v součinnosti s provedením standardního dílčích kategorií přírodovědného a restaurátorského průzkumu (salinita, vlhkost, měření pevnosti stavebních materiálů v tlaku i ohybu, paro-propustnost a další). Na základě získaných dat byly vytvořeny podmínky pro zpracování projektu restaurování památky a jejího statického zabezpečení. Předními českými odborníky byl rovněž zpracován 3D model minaretu a fotogrammetrie jeho vnějšího pláště. Provedený průzkum a přípravné práce, které proběhly v úzké spolupráci s kurdskými odborníky, vedly k vypracování návrhu smlouvy na restaurování minaretu Choli, který byl předložen odpovědným místům Kurdské regionální vlády, a o jehož realizaci jsou vedena jednání s kurdskými představiteli.

Více o průzkumu a realizaci projektu viz prezentace