IMG 8518.JPG Titulka
 • Adresa:

  Velkopřevorské nám. 484/3, Praha 1

 • Klient:

  Diplomatický servis, příspěvková organizace

 • Druh prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2021–2022

Předmětem prací byla citlivá rekonstrukce historického objektu Malého Buquoyského paláce na rezidenční bydlení. Realizace projektu vyžadovala vysoce odborný postup s ohledem na vysokou uměleckořemeslnou a řemeslnou výbavu domu se zachovalými renesančními malovanými a štukovými stropy, dveřmi a kamny doplněné o barokní interiérové prvky.

Palác se nachází v pražské památkové rezervaci a výrazně se podílí na výrazu a vzhledové kompozici Velkopřevorského náměstí. Objekt je příkladem městského paláce s vysokou historickou, architektonickou a uměleckohistorickou hodnotou jak průčelí, tak interiérů. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek jako nemovitá kulturní památka. Původní objekt na místě dnešního Malého Buquoyského byl postaven v roce 1598 v pozdně renesančním slohu. V letech 1621–1721 sloužil jako alumnát (internátní škola) řádu maltézských rytířů. Po několika změnách majitelů a barokní přestavbě koncem 18. stolení, přešel v roce 1816 do majetku rodu Buquoyů. Tento rod, mající svůj původ v dnešní severní Francii, v té době již vlastnil vedlejší velký palác, a tak oba paláce spojil.

Objednatelem prací byl Diplomatický servis, příspěvková organizace Ministerstva zahraničí ČR. Po dokončení prací se tento historický objekt stal sídlem velvyslanectví Estonské republiky.

Projekt restaurování Buquoyského paláce se probojoval do finále v soutěži SOUKROMÝ INTERIÉR (REKONSTRUKCE) 2023 (viz foto).