IMG 8518.JPG Titulka
 • Adresa:

  Velkopřevorské nám. 484/3, Praha 1

 • Klient:

  Diplomatický servis, příspěvková organizace

 • Druh prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2021–2022

Předmětem prací byla citlivá rekonstrukce historického objektu Malého Buquoyského paláce na rezidenční bydlení. Realizace projektu vyžadovala vysoce odborný postup s ohledem na vysokou uměleckořemeslnou a řemeslnou výbavu domu se zachovalými renesančními malovanými a štukovými stropy, dveřmi a kamny doplněné o barokní interiérové prvky.

Palác se nachází v pražské památkové rezervaci a výrazně se podílí na výrazu a vzhledové kompozici Velkopřevorského náměstí. Objekt je příkladem městského paláce s vysokou historickou, architektonickou a uměleckohistorickou hodnotou jak průčelí, tak interiérů. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek jako nemovitá kulturní památka. Původní objekt na místě dnešního Malého Buquoyského byl postaven v roce 1598 v pozdně renesančním slohu. V letech 1621–1721 sloužil jako alumnát (internátní škola) řádu maltézských rytířů. Po několika změnách majitelů a barokní přestavbě koncem 18. stolení, přešel v roce 1816 do majetku rodu Buquoyů. Tento rod, mající svůj původ v dnešní severní Francii, v té době již vlastnil vedlejší velký palác, a tak oba paláce spojil.

Objednatelem prací byl Diplomatický servis, příspěvková organizace Ministerstva zahraničí ČR. Po dokončení prací se tento historický objekt stal sídlem velvyslanectví Estonské republiky.