• Adresa:

  Alqoš, Irák

 • Klient:

  ARCH International

 • Typ prací:

  Stabilizace a konzervování svatyně

 • Realizace:

  2018-2020/2021

V prosinci 2018 byla zahájena II. etapa, jejímž cílem byla komplexní záchrana svatyně s hrobkou starozákonního proroka Nahuma, zpevnění historického zdiva, sloupů, rekonstrukce zřícených částí a kleneb z původních kamenných prvků.

Etapa II. (listopad 2018 až /duben 2020/ červen 2021)

V průběhu druhé etapy bylo provedeno statické zajištění základů objektu, injektáže a přezdívání trhlin, oprava a rovnání narušených sloupů a pilířů, odhalení stropních konstrukcí a zpevnění stávajících kleneb, rekonstrukce zříceného zdiva, rekonstrukce zřícených klenebních pasů a kleneb, rekonstrukce a izolace střechy, včetně provedení svodů dešťové vody a drenáží. Během citlivé rekonstrukce objektu probíhalo restaurování dochovaných dekorativních a architektonických prvků, nápisů, dřevěných a kovových prvků. Silně poškozené západní dveře byly restaurovány pro zamýšlenou expozici, a na jejich místo byla vyrobena replika, včetně zámků. Silně deformovaná kovaná mříž ve středu svatyně byla restaurována, stejně jako kované držáky olejových lamp. Repliky skleněných olejových lamp vyrobené v českých sklárnách byly po dokončení prací do svítidel osazeny.

V důsledku celosvětové pandemie COVID 19 musely být práce na více než rok přerušeny. Dokončeny mohly být až v červnu 2021.

Svatyně se nachází severním Iráku v malém křesťanském městě, které má více než 2800letou historii. Alqoš (syrsky: ܐܲܠܩܘܫ‎, hebrejsky: אלקוש, arabsky: ألقوش‎). Město je součástí provincie Ninive a leží asi 45 km severně od jejího hlavního města Mosulu. Město je zmiňováno ve Starém zákoně v souvislosti s prorokem Nahumem Elkošským, který v Asyrské říši kázal mezi lety 726-697 př. n. l., a který prorokoval zánik Ninive.

 

Odkazy:

Alqoš na Google Maps a 3D pohled na město z dronu, nad restaurovanou svatyní.

Vizualizace proměny svatyně.

Projekt na stránkách ARCH.

Česká televize, Události, 23. července 2019, Části dílu: Záchrana hrobky proroka Nahuma, reportáž o využití 3D modelování.

Rozhovor s technologem a restaurátorem Petrem Justou: Roš Chodeš, 2020 (2), roč. 82, s. 6, Jiří Daníček, Minaret a synagoga.