• Adresa:

  Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

 • Klient:

  Subterra a.s., Národní památkový ústav

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  12/2020–12/2022

Barokní Ledebourský palác v Praze na Malé Straně je významnou historickou stavbou, chráněnou jako kulturní památka České republiky. Od roku 1990 je Ledebourský palác sídlem Národního památkové úřadu České republiky. Soubor probíhajících oprav a restaurátorských prací je realizován formou subdodávky v rámci rozsáhlé rekonstrukce objektu.

Ledebourský palác je stavebně velice členitým objektem. Jeho půdorys tvoří pět původních gotických domů renesančně a barokně přestavěných, se dvěma dvory.  Reprezentativní dvoupatrové průčelí paláce směrem do Valdštejnského náměstí je raně klasicistní, s barokním dekorem. Střed průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem, po obou stranách střední části jsou vstupní portály dvou průjezdů.

Areál Ledebourského paláce zahrnuje rovněž terasové zahrady stoupající k Pražskému hradu, z nichž významná část byla v letech 2018-2021 restaurována naší společností.

Velký rozsah aktuálně prováděných prací zahrnuje jak exteriéry paláce, tak i jeho interiéry. Jedná se především o celkovou opravu fasády, restaurování kamenných prvků, prvků ze dřeva, zejména vrat a oken, nebo kovových prvků, na příklad příklad vlajkonoše, vývěsní cedule, či mřížky. Postupnými opravy procházejí rovněž interiéry Ledebourského paláce. S ohledem na skutečnost, že rozsáhlé opravy probíhají za provozu Národního památkového ústavu, jsou restaurátorské práce na historických interiérech paláce prováděny s velkou citlivostí.