• Adresa:

  Areál Palácové zahrady pod Pražským Hradem, Parcelní čísla 596, 598, 599, 600, 605, 606, 608 a 611/1, Obec Praha (554782)

 • Klient:

  Národní památkový ústav

 • Druh prací:

  Odborné restaurátorské, konzervátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2018 – 2021

Památková obnova souboru vysutých zahrad pod Pražským hradem zahrnovala z části Ledebourskou zahradu, Malou Pálffyovskou zahradu, Velkou Pálffyovskou zahradu a objekt Salla Terrena v parteru Ledebourské zahrady.

Předmětem odborných prací bylo restaurování kamenosochařských, kamenných a štukových prvků, opravy a rekonstrukce opěrných zdí, restaurování nástěnných maleb, restaurování truhlářských a zámečnických prvků.

Odborné práce byly prováděny dle zpracované projektové dokumentace, na základě povedených průzkumů, zpracovaných restaurátorských záměrů a pod přímou kontrolou Národního památkového ústavu, v jehož přímém sousedství se zahrady nacházejí.