04 Titulka
 • Adresa:

  Ronalda Reagana 3/181, Praha 6

 • Investor:

  Vláda Spojených států amerických

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce exteriéru a interiéru

 • Realizace:

  2007

V roce 2007 jsme realizovali veškeré restaurátorské práce včetně restaurátorských průzkumů v interiérech a exteriérech areálu budovy: restaurování soch z umělého kamene, restaurování kovových plastik (zinkál), restaurování dekorativního kovového zábradlí , restaurování a repliky historických svítidel, restaurování dekorativních skleněných prvků , restaurování uměleckořemeslných kamenných prvků z umělého i přírodního kamene, dekorativní klempířské prvky, vývoj a aplikace leštěné omítky, sanace a izolace základových a opěrných zdí, kompletní rekonstrukce a izolace vnějších teras.

Sádrové omítky a ozdoby v havarijním stavu bylo nezbytné kompletně vyměnit. Jednalo se o velmi složitý technologický problém, protože původní sádrové omítky, ze kterých byla provedena i štuková výzdoba, musely být nahrazeny vápenným systémem, při zachování užitných i estetických vlastností. Výsledná podoba pak měla spíše připomínat stucco lustro než běžnou omítku. Omítka tedy musela být brousitelná a leštitelná, aby se dosáhlo historické podoby. Velká část architektonických prvků z umělého kamene byla rovněž silně poškozena, proto ji bylo nutné nahradit replikami z přírodního kamene. Kamenné prvky fasády včetně bohaté sochařské výzdoby byly očištěny a komplexně restaurovány. Podle současných technologických standardů prošly zásadní přestavbou všechny terasy. Byl obnoven drenážní systém v celé západní straně budovy a znovu vybudována opěrná zeď mezi parkem a suterénními terasami. Zdivo v silně exponovaných vlhkých místech bylo opatřeno chemickou hydroizolační clonou zabraňující pronikání zemní vlhkosti do budovy. Byly obnoveny všechny poškozené klempířské prvky, provedena rekonstrukce měděné střechy Lodžie, dále dílčí opravy břidlicové střechy hlavní budovy a rekonstrukce vikýřů. Součástí prací bylo rovněž restaurování všech okenních ostění, portálů a architektonického tvarosloví, sochařské výzdoby a osvětlení. Rekonstrukce probíhala za plného diplomatického provozu Americké rezidence, což spolu s krátkou dobou renovace (IV.-XII. 2007) kladlo velmi vysoké nároky na přípravu a koordinaci prací.