• Adresa:

  Husova 142, 379 01 Třeboň

 • Klient:

  Římskokatolická farnost Třeboň

 • Typ prací:

  Průzkumy, stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2020–2023

Předmětem restaurátorských a stavebních prací je obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Areál kláštera založeného v roce 1367 pány z Rožmberka je chráněn jako národní kulturní památka. Klášter řeholních kanovníků řádu sv. Augustina se stal po svém založení významným střediskem vzdělanosti a umění.

V neklidné době husitských válek byl klášter v Třeboni opuštěný, ale kanovníci se do areálu opět vrátili v roce 1433. Za josefínských reforem byl klášter v roce 1785 zrušen, protože neprokázal školní a špitální činnost. V současné době je areál spravován římskokatolickou církví.

Předmětem prováděných prací jsou stavební úpravy areálu kláštera a kostela. Restaurátorské práce zahrnují restaurování kamenných prvků, opravy schodů, restaurování historických dveří a oken, restaurování vitráže křížové chodby, vitráže kaple v křížové chodbě a vitráže kostela sv. Jiljí, restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě a v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí. Veškeré práce jsou prováděny pod dozorem Národního památkového úřadu. Práce v areálu kláštera s děkanským kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí jsou realizovány pro římskokatolickou farnost Třeboň.