Avallon(439)
 • Adresa:

  Rue Du General de Gaulle, 89 200 Avallon, Francie

 • Klient:

  Město Avallon

 • Typ prací:

  Stavební práce

 • Realizace:

  2005

V roce 2005 jsme se podíleli na rekonstrukci slavnostního víceúčelového sálu objektu kryté tržnice v Avallonu.

Práce na objektu kryté tržnice v Avallonu probíhala ve dvou etapách.

V první etapě byly provedeny především bourací práce a rekonstrukce vchodu do sálu – foyer.
Ve druhé etapě byla dokončena celková rekonstrukce sálu, během níž byl především obložen sál akustickými deskami OBERSOUND. Tento obklad je určen speciálně pro hudební sály s vysokými požadavky na akustickou rezonanci. Ke splnění požadovaných norem a technických podmínek zadavatele bylo nutné vybrat desky, které současně splňují jak vysoké akustické požadavky, tak požadavky na estetické řešení sálu. Použití tohoto přírodního obkladového materiálu navozuje příjemné prostředí.
Dále byla provedena repase pohledového lícového cihlového zdiva po obvodu sálu, v částech přístupových schodišť, zóně za scénou a části foyer s barem. Odbornou restaurátorskou prací se podařilo znovu oživit přirozenou barvu cihliček, cihelných pásů a styčných spár.
Zcela novým prvkem foyer byla moderní koncepční řešení interiérového baru, které slouží k obsluze návštěvníků při pořádaných společenských a kulturních akcích. Svou velikostí a robustním designem odpovídá náročným požadavkům kapacity a využití slavnostního sálu.