• Adresa:

  Státní hrad Krakovec, Krakovec u Rakovníka

 • Klient:

  Národní památkový úřad

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2017—2018

Hrad Krakovec, též známý jako Červený hrádek, pochází ze 14. století a sloužil jako sídlo křivoklátskému purkrabí Jírovi z Roztok. Stavba hradu je unikátní svým přechodovým typem mezi hradem a zámkem a je příkladem architektury královské dvorské stavební huti krále Václava IV.

Odvlhčení suterénního zdiva a oprava dvou stávajících schodišť v objektu státního hradu Krakovec byly realizovány pro Národní památkový ústav. Původně středověký hrad, přestavěný na zámek, se zachoval bez původních střech v torzálním stavu.  Vnitřní prostory suterénu západního křídla obsahují mimořádně cenné fragmenty křížových kleneb a některé detaily z původní výstavby hradu, které zasluhují maximální ochranu.

Cílem záchranných prací bylo snížení vlhkosti v nezastropených místnostech v suterénu západního křídla hradu, odvodem srážkové vody mimo objekt. Dalším předmětem díla byla oprava polygonálního schodiště západního křídla hradu Krakovec a restaurování kamenných prvků.

Oprava schodišť vyžadovala rozebrání a opětném vyzdění cihelného schodišťového pláště, restaurování kamenných prvků a v náhradě dožilých prvků kopiemi, opravě poškozeného zdiva a souvisejících pracích, dle projektové dokumentace Národního památkového ústavu a restaurátorského záměru.