• Adresa:

  třída Krále Jiřího č. p. 1196/9, 360 01 Karlovy Vary

 • Klient:

  Karlovarský kraj/THERMIA – BAU a.s.

 • Druh prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2009–2010

Jedna z významných památek města Karlovy Vary, Becherova vila, byla vyprojektována v letech 1912 až 1914 městským architektem Karlem Hellerem, který se mimo jiné podílel na přestavbách některých z honosných vil v sousedství. Dům si nechal postavit majitel světoznámé továrny na likér Becherovka – Jan Gustav Becher (1840-1921). Vila byla vystavěna v luxusní čtvrti Westend, jak již z názvu vyplývá, byla založena v západní části města, během devadesátých let 19. století. Na architektuře domů v této luxusní karlovarské čtvrti lze sledovat několik stavebních vlivů. Jedná se zejména o vídeňský styl, německý romantismus a anglický tzv. cottageový typ, který se uplatnil v poslední fázi výstavby Westendu. Becherova vila uzavírá severozápadní část čtvrti. Právě sídlo rodiny Becherů je odborníky označováno za nejtypičtější stavbu Westendu v cottageovém stylu, typickým znakem je dispozice, která vychází ze středové haly se schodištěm do dalšího patra. Nejcennějším dochovaným uměleckým prvkem jsou nástěnné malby s geometrickými, figurálními a antickými motivy ve stylu Art Deco a secese.

Zajišťovali jsme restaurátorské práce vybraných dřevěných, kovových, kamenných a zdobných prvků v interiéru i exteriéru vily. Práce zahájené 6. listopadu 2009 a ukončené 31. října 2010 byly provedeny na základě restaurátorského záměru vypracovaného před započetím realizace. Becherova vila byla dne 21. března 1995 zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek České republiky, veškeré restaurátorské zásahy tak musely být předem zkonzultovány se zástupci památkové péče.
Stav restaurovaných prvků se nenacházel v příliš dobrém stavu. Becherova vila byla v průběhu 20. století užívána k různým účelům, po druhé světové válce v prostorách sídlil Dům pionýrů a mládeže, v 90. letech 20. století Školský úřad Karlových Varů. Během let, kdy byla vila užívána se o zachování umělecko historických hodnot příliš nedbalo, během instalace nové vzduchotechniky a elektroinstalace docházelo k zásahům a poničení unikátních nástěnných maleb a zdobných štuků. Mnoho z původních oken a dalších truhlářských prvků byly v průběhu let vyměněny za novější. Cílem projektu tak byla rehabilitace interiérů a části exteriéru s maximálním důrazem na záchranu dochovaných historických prvků z roku 1914.
Vedle restaurování kamenných prvků v podobě terracových podlah a sloupků zábradlí teras, spodní části fasády, kamenného ostění a schodišť, vybraných kovových prvků jako mosazné odvětrávací mřížky, zábradlí na balkonech a schodišti, světlíkové mříže či kovových otvíracích mechanismů žaluziových okenic, nejrozsáhlejší část prací tvořilo restaurování truhlářských prvků. Práce zahrnovaly restaurování dveří i oken ve všech podlažích Becherovy vily. Vzhledem k dlouhodobé přítomnosti vysoké vlhkosti vzduchu a stěn a zatékání do oken byly dřevěné části poškozené, povrch dřevní hmoty byl zvláknělý a ztrácel soudržnost.
K nejcennějším památkám Becherovy vily bezesporu patří nástěnné malby ve stylu Art Deco, na jejichž záchraně jsme se taktéž podíleli.