• Adresa:

  Trojský zámek, pozemek parcela č. 1, katastrální území Praha 7 – Troja

 • Klient:

  akademický sochař Martin Pokorný 

 • Druh prací:

  Restaurování – kámen, dřevo, kov, štuky včetně provedení všech průzkumů

  Sochařské práce – výroba kopií soch

  Stavební práce – zednické, klempířské, tesařské, kamenické

 • Realizace:

  2018–2020

Raně barokní zámek Troja je stavba pozoruhodná a výjimečná. V 17. století jej nechal vystavět hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka ve stylu honosných římských předměstských vil. Zámek je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

Výraznou dominantou této památky je vnější monumentální schodiště vedoucí od vstupu do hlavního sálu dolů, do jižních zámeckých zahrad. Předmětem realizovaných prací byla restaurátorská a stavební obnova tohoto venkovního dvouramenného schodiště zámku Troja s monumentálními plastikami, symbolizujícími boje Titánů s antickými bohy.

Restaurování sochařských děl tvořilo významnou část realizovaných prací. Jednalo se restaurování dvanácti byst umístěných na zábradlí vnějšího schodiště a čtrnácti soch bohů (Koron, Diana, Herkules, Pluto, Neptuna, Mart, Jupiter, Bakch, Ceres, Vulkán, Prométhea, Merkur, Apollon a Palas Athéna). Dále bylo provedeno restaurování výzdoby portálu vstupu do hlavního sálu se skupinou Niké-Viktorie a sochařské výzdoby interiéru schodiště s dvanácti reliéfy a sochami dvojice Gigantů. Součástí vysoce specializovaných prací byla též výroba tří kopií soch (Diana, Neptun a Ceres). V rámci stavební obnovy pak bylo provedeno rozsáhlé restaurování vnějšího pláště schodiště, balustrádového zábradlí, dekorativních prvků, schodišťových stupňů, dlažeb, arkád, portálů a vnitřního prostoru schodiště tzv. Tartaru, v znázorňující mytologickou propast Tartaros s dvojicí svržených Gigantů.

Více informací o zámku najdete na stránkách Galerie hlavního města Prahy: http://ghmp.cz/zamek-troja/