Raně barokní zámek Troja je stavba pozoruhodná a výjimečná. V 17. století jej nechal vystavět hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka ve stylu honosných římských předměstských vil. Zámek je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
VÍCE INFORMACÍ

Výraznou dominantou této památky je vnější monumentální schodiště vedoucí od vstupu do hlavního sálu dolů, do jižních zámeckých zahrad. Předmětem realizovaných prací byla restaurátorská a stavební obnova tohoto venkovního dvouramenného schodiště zámku Troja s monumentálními plastikami, symbolizujícími boje Titánů s antickými bohy. 

Restaurování sochařských děl tvořilo významnou část realizovaných prací. Jednalo se restaurování dvanácti byst umístěných na zábradlí vnějšího schodiště a čtrnácti soch bohů (Koron, Diana, Herkules, Pluto, Neptuna, Mart, Jupiter, Bakch, Ceres, Vulkán, Prométhea, Merkur, Apollon a Palas Athéna). Dále bylo provedeno restaurování výzdoby portálu vstupu do hlavního sálu se skupinou Niké-Viktorie a sochařské výzdoby interiéru schodiště s dvanácti reliéfy a sochami dvojice Gigantů. Součástí vysoce specializovaných prací byla též výroba tří kopií soch (Diana, Neptun a Ceres). V rámci stavební obnovy pak bylo provedeno rozsáhlé restaurování vnějšího pláště schodiště, balustrádového zábradlí, dekorativních prvků, schodišťových stupňů, dlažeb, arkád, portálů a vnitřního prostoru schodiště tzv. Tartaru, v znázorňující mytologickou propast Tartaros s dvojicí svržených Gigantů. 

 

Více informací o zámku najdete na stránkách Galerie hlavního města Prahy: http://ghmp.cz/zamek-troja/

 • Adresa:

  Trojský zámek, pozemek parcela č. 1, katastrální území Praha 7 – Troja

 • Klient:

  akademický sochař Martin Pokorný 

 • Druh prací:

  Restaurování – kámen, dřevo, kov, štuky včetně provedení všech průzkumů

  Sochařské práce – výroba kopií soch

  Stavební práce – zednické, klempířské, tesařské, kamenické

 • Realizace:

  2018–2020

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY