• Adresa:

  Železná 11, Praha 1

 • Klient:

  Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30, Praha 1

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce a stavební práce

 • Realizace:

  2015–2016

Historická budova Stavovského divadla je jednou z prvních klasicistních pražských staveb. Divadlo nechal v letech 1781 – 1783 pro veřejnost zbudovat vlastenec František Antonín hrabě Nostic Rieneck. Divadlo se stalo známým poté, co 20. ledna 1787 v divadle osobně dirigoval svoji Figarovu svatbu Wolfgang Amadeus Mozart. Díky úspěchu, který zde opera měla, složil Mozart pro Prahu operu Don Giovanni.

Předmětem prací bylo restaurování architektonických prvků. Jednalo se zejména o obnovu balustrád ochozů, trnoží sloupků a madel v restaurátorském režimu. Práce zahrnovala dále rekonstrukci venkovních balkonů, říms, atik, zábradlí a klempířských konstrukcí. Původní prvky byly postupně demontovány, a pro doplnění poškozených a degradovaných architektonických prvků byly vyrobeny otisky a formy.