• Adresa:

  Alqoš, Irák

 • Klient:

  ARCH International

 • Typ prací:

  Restaurování přilehlého areálu svatyně Nahum

 • Realizace:

  2018-2020/2021

Projekt záchrany svatyně proroka Nahuma byl v červnu 2019 s ARCH smluvně rozšířen o etapu III., jejímž předmětem byla rekonstrukce celého přilehlého areálu. Na financování projektu se podílely vlády USA a ČR.

Etapa III. (květen 2019 až /duben 2020/ červen 2021)

V průběhu třetí etapy byla provedena demolice nepůvodních prvků, vyčištění sutí, injektáže a přezdívání trhlin, rekonstrukce zříceného zdiva, rekonstrukce zřícených kleneb, rekonstrukce a izolace střechy, včetně provedení svodů dešťové vody a drenáží v celém areálu, rekonstrukce ohradní zdi, rekonstrukce vnitřního dvora a okolí svatyně, včetně elektroinstalací. Během citlivé rekonstrukce byly zachovány a restaurovány dochované stavební, i dřevěné a kovové prvky. Restaurátorské práce byly provedeny ve shodě s principy UNESCO.

V důsledku celosvětové pandemie COVID 19 musely být práce na více než rok přerušeny. Dokončeny mohly být až v červnu 2021.

Svatyně se nachází severním Iráku v malém křesťanském městě, které má více než 2800letou historii. Alqoš (syrsky: ܐܲܠܩܘܫ‎, hebrejsky: אלקוש, arabsky: ألقوش‎). Město je součástí provincie Ninive a leží asi 45 km severně od jejího hlavního města Mosulu. Město je zmiňováno ve Starém zákoně v souvislosti s prorokem Nahumem Elkošským, který v Asyrské říši kázal mezi lety 726-697 př. n. l., a který prorokoval zánik Ninive.

 

Odkazy:

Alqoš na Google Maps a 3D pohled na město z dronu, nad restaurovanou svatyní.

Vizualizace proměny svatyně.

Projekt na stránkách ARCH.

Česká televize, Události, 23. července 2019, Části dílu: Záchrana hrobky proroka Nahuma, reportáž o využití 3D modelování

Rozhovor s technologem a restaurátorem Petrem Justou: Roš Chodeš, 2020 (2), roč. 82, s. 6, Jiří Daníček, Minaret a synagoga.