• Adresa:

  Betlémské nám.; Husova 255/3; 4; 5, 110 00 Praha 1

 • Klient:

  České vysoké učení technické v Praze

 • Druh prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2020–2021

Původně gotická kaple, je významnou památkou pro své spojení s českým reformačním hnutím a osobou Mistra Jana Husa (1372–6. června, 1415), rektora a kazatele.

Gotická kaple byla v roce 1786 zbořena a z původní stavby zbyly pouze segmenty obvodových zdí. Kaple v její dnešní podobě byla vybudována po druhé světové válce (1948–1950). Rekonstrukce kaple byla provedena na základě dochovaných plánů, vedut a zbytků původní stavby podle návrhu architektů Jaroslava Fragnera za spolupráce Bedřicha Hacara.

Probíhající práce na objektu Betlémské kaple jsou prováděny v zástavbě „Historického centra Prahy“ zapsaného do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Předmětem probíhajících stavebních prací je odvlhčení vnější západní a severní strany Betlémské kaple, oprava omítek západního a severního průčelí objektu včetně omítkových ploch navazujícího prampouchu, který spojuje kapli se sousedním domem. Předmětem restaurátorských prací je ošetření nástěnných maleb v interiéru kaple, které jsou poškozeny vzlínající vlhkostí.