• Adresa:

  Zámek Kynžvart, Kynžvart

 • Klient:

  Památkový ústav v Plzni/ Konstruktiva Group, KONSIT a. s.

 • Druh prací:

  Restaurátorské a konzervátorské práce

 • Realizace:

  1998 – 2000

Zámek Kynžvart patří v České republice mezi nejvýznamnější národní kulturní památky s mezinárodním přesahem. V roce 2001 získal zámek cenu EUROPA NOSTRA, v roce 2017 byla část jeho sbírek, konkrétně Kynžvartská daguerrotypie, zapsána na seznam UNESCO Paměť světa a v roce 2020 byla oceněna jako památka Evropského dědictví.

Původně renesanční zámek byl vystavěn v letech 1585 až 1597 tehdejšími majiteli panství Kynžvart, pány z Cedvic. Původní podoba zámku se, krom původní klenby s kletovanými omítkami, nedochovala. Po bitvě na Bílé hoře (1620), v níž tehdejší majitel zámku Kryštof Jindřich z Cedvic stál na protihabsburské straně, byl Kynžvart zkonfiskován. V roce 1623 byl zámek pronajat katolickému rodu Metternichů. Tento starý německý rod pocházející z Porýní zámek kupuje v roce 1630. V letech 1681 až 1691 probíhá barokní přestavba. Zámek získal podobu šlechtického venkovského sídla. Mezi nejvýznamnější éry zámku patří bezesporu období, kdy Kynžvart vlastnil Klemens Wenzel Metternich (1773 – 1859), ministr zahraničí a v letech 1821-1848 státní kancléř Rakouské monarchie. Hrabě Metternich se zapsal do dějin jako schopný politik v období napoleonských válek a iniciátor Vídeňského kongresu (1814-1815), na němž se řešilo územní uspořádání Evropy po porážce Napoleona.

Práce probíhaly celkem ve dvou etapách v letech 1998 až 2000. První část zahrnovala obnovu interiéru. Restaurátorské práce byly zaměřené zejména na průzkum a následnou renovaci původní malířské výmalby, jejíž fragmenty byly nalezeny pod novější vrstvou přemaleb. Odborné práce se týkaly štukování a konzervace původních sloupů v zámecké chodbě, dále dvojice krbů. Krom restaurování byly prováděny některé bourací práce týkající se nevhodně a dodatečně vestavěných příček v některých místnostech zámku. Truhlářské práce se týkaly zejména bočních prostor objektu, kde byly osazeny dřevěné dveře. Zámečnické práce byly zaměřeny na zhotovení kopií, případně na opravy historického kování dveří. Rekonstrukce fasád měla za cíl obnovit empírové řešení fasád z dob přestavby zámku v roce 1839. Dále jsme se podíleli na opravě kašny na nádvoří a úpravě čestného dvora. Veškeré zásahy probíhaly se souhlasem pracovníků z Národního památkového ústavu v Plzni.

Krátká reportáž z otevření zámku po restaurování interiérů v září 1999.