• Adresa:

  Velká mešita na citadele v Erbilu, Irák

 • Klient:

  Nejvyšší komise pro revitalizaci citadely v Erbilu (HCECR) a Kar Group

 • Typ prací:

  Průzkum a projekt konzervování památky

 • Realizace:

  2021-2022

Práce byly provedeny na základě smlouvy uzavřené s Nejvyšší komisí pro revitalizaci citadely v Erbilu (High Commission for the Erbil Citadel Revitalization) za finanční podpory kurdské naftové společnosti Kar Group. Předmětem prací bylo provedení stavebnětechnického a restaurátorského průzkumu minaretu velké mešity na citadele a zpracování projektu záchrany této památky. Citadela v Erbilu je významnou historickou lokalitou, zapsanou od roku 2016 na listinu světového dědictví UNESCO.

Datum, kdy byla postavena velká mešita na citadele v Erbilu není znám, ale existují však dva doklady o její existenci ze 13. století. Mešita prošla v průběhu historie řadou přestaveb, z nichž poslední poměrně necitlivá proběhla v 50. letech 20. století. Předmětem prací byla záchrana minaretu bohatě zdobeného barevnou dekorativní obezdívkou, která je silně poškozena.
Cílem konzervátorského průzkumu minaretu Velké mešity na citadele v Erbilu bylo zpracovat projektovou dokumentaci a prováděcí postup, na základě komplexního průzkumu a studia dostupných údajů o historii stavby, současného stavu její konstrukce, identifikace poruch konstrukce, jejich historie a jejich příčin. Dalším výstupem tohoto průzkumu byl návrh koncepce obnovy a konzervace minaretu na základě provedené analýzy stavebních materiálů a charakteru dekorativní mozaiky minaretu. Další postup realizace projektu je v jednání s HCECR a společností Kar Group.