• Adresa:

  Italská 438/36, Praha 3

 • Klient:

  Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR

 • Druh prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2015

Vila Tereza je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod registračním číslem pod ÚSKP 40964/1-1795. Historický reprezentativní objekt v Italské ulici na Žižkově je spravován Diplomatickým servisem Ministerstva zahraničí ČR.

Předmětem této veřejné zakázky bylo provedení kompletní rekonstrukce kamenných opěrných zdí oplocení a opravy dvorních přilehlých objektů a historických budov. S ohledem na památkový charakter objektu byly veškeré práce spojené s opravou opěrné zdi, krovů a fasád dvorních objektů prováděny restaurátorském režimu, tzn. restaurátory s příslušným povolení Ministerstva kultury a pod dozorem Národního památkového úřadu.