• Adresa:

  Italská 438/36, Praha 3

 • Klient:

  Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR

 • Druh prací:

  Stavební práce

 • Realizace:

  2015

Předmětem této veřejné zakázky byla oprava oplocení, opěrné zdi a dvorních přilehlých objektů a historických budov.

Nemovitost je nemovitá kulturní památka zapsaná pod r.č. ÚSKP 40964/1-1795, proto byly práce spojené s opravou opěrné zdi (kamenná zeď, kované zábradlí), opravou oplocení a opravou fasád dvorních objektů předmětem zásahu v restaurátorském režimu za účasti restaurátorů s příslušným povolení Ministerstva kultury.