• Adresa:

  Alqoš, Irák

 • Klient:

  ARCH International

 • Typ prací:

  Konzervátorský průzkum a projekt záchrany

 • Realizace:

  2018

Předmětem I. etapy prací na záchranu svatyně proroka Nahuma v Alqoši bylo provedení průzkum a dokumentace památky, její statické zajištění a vyklizení suti. Na základě provedeného průzkumu byl zpracován prováděcí projekt záchrany.

Etapa I. (leden až září 2018)

Cílem provedených záchranných prací bylo provedení restaurátorského a stavebního průzkumu památky, vyhodnocení dat a vypracování projektu na záchranu této významné památky. Práce na místě zahrnovaly fotogrammetrickou dokumentaci, včetně vytvoření 3D modelu celého areálu svatyně (viz prezentace), havarijní zajištění staticky narušených kleneb a zdiva svatyně, vyklizení suti, uložení a dokumentaci cenných architektonických a historických prvků.

Alliance for the Restoration of Cultural Heritage (ARCH) pro záchranu svatyně s hrobem starozákonního proroka Nahuma v Alqoši vybrala GEMA ART, díky jejím dlouholetým zkušenostem s realizací restaurátorský projektů ve složitých podmínkách Iráku.

Svatyně se nachází severním Iráku v malém křesťanském městě, které má více než 2800letou historii. Alqoš (syrsky: ܐܲܠܩܘܫ‎, hebrejsky: אלקוש, arabsky: ألقوش‎). Město je součástí provincie Ninive a leží asi 45 km severně od jejího hlavního města Mosulu. Město je zmiňováno ve Starém zákoně v souvislosti s prorokem Nahumem Elkošským, který v Asyrské říši kázal mezi lety 726-697 př. n. l., a který prorokoval zánik Ninive.

 

Odkazy:

Alqoš na mapách Google.

Vizualizace proměny svatyně.

Projekt na stránkách ARCH.

Česká televize, Události, 23. července 2019, Části dílu: Záchrana hrobky proroka Nahuma, reportáž o využití 3D modelování

Rozhovor s technologem a restaurátorem Petrem Justou: Roš Chodeš, 2020 (2), roč. 82, s. 6, Jiří Daníček, Minaret a synagoga.