• Adresa:

  Husova 314/1, Plzeň

 • Klient:

  Institut Plzeňské diecéze Církve československé husitské

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské

 • Realizace:

  2020-2022

Budova fary Plzeňské diecéze Církve československé husitské (CČH) byla postavena v letech 1865-1869 podle návrhu architekta W. Daniela jako evangelická modlitebna a budova školy. Objekt je od 27. listopadu 2001 chráněnou kulturní památkou.

Jednotlivé sály a místnosti původní školy byly po většinu doby používány v souladu se záměrem stavebníka, nicméně po jistou dobu byly prostory rozděleny do bytových jednotek. Cílem probíhající komplexní rekonstrukce tohoto historického objektu je provést úpravy odpovídající soudobým požadavkům pro činnost Plzeňské diecéze CČH. Rozsáhlý objem prací zahrnuje soubor stavebních prací a přestaveb, provedení nových instalací elektřiny, vody, zdravotně-technického zařízení, topení, vzduchotechniky a protipožárního zabezpečení. Vedle uvedených prací bude rovněž provedena rekonstrukce střechy, výmalby prostor a fasádních omítek.