• Adresa:

  Trojský zámek, pozemek parcela č. 1, katastrální území Praha 7 – Troja

 • Klient:

  Galerie hlavního města Prahy 

 • Druh prací:

  Restaurování – kámen, dřevo, kov, štuky včetně provedení všech průzkumů

  Stavební práce – zednické, klempířské, tesařské, kamenické

 • Realizace:

  2018 – 2020

Raně barokní zámek Troja je stavba pozoruhodná a výjimečná. V 17. století jej nechal vystavět hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka ve stylu honosných římských předměstských vil. Zámek je dnes nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

V roce 2018 byla v areálu Trojského zámku zahájena celková stavební a restaurátorská obnova malého venkovního zahradního schodiště, tzv. theatron. Objekt Trojského zámku, nacházející se v ochranném pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze, je památkově chráněn jako významná nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. Zámek, ve správě Galerie hlavního města Prahy, byl v roce 2002 poškozen povodněmi.

Stavební obnova theatronu byla rozdělena do dvou etap. První etapa zahrnovala stavební a restaurátorskou obnovu dvouramenného schodiště, branky, balustrádového zábradlí, dekorativních prvků a terakotových váz z pilířů. Schodiště bylo postupně zcela rozebráno, včetně demontáže schodišťových ramen a horní podesty. Byly vybourány všechny podkladní vrstvy včetně hydroizolace a nosné železobetonové desky a základy byly provedeny nově. Ve druhé etapě projektových prací byly všechny restaurované prvky osazeny zpět. Po dobu probíhajících prací byly prováděny doplňující chemicko-technologické průzkumy. Všechny práce probíhaly pod dozorem Národního památkového ústavu a Galerie hlavního města Prahy.

Informace o památce na stránkách Galerie hl. města Prahy: http://ghmp.cz/zamek-troja/

Virtuální prohlídka zámku: https://www.virtualtravel.cz/praha/troja/zamek-troja-trojsky-zamek/zahrady