• Adresa:

  Citadela v Erbilu

 • Klient:

  Ministerstvo zahraničí ČR

 • Druh prací:

  Stavební a konzervátorské práce

 • Realizace:

  2006–2007

Dům Fatah Chalabi (Fatáh Čalabí) se nachází v rezidenční čtvrti citadely v Erbilu, jedné z nejdéle trvale osídlených lokalit na světě, která byla v roce 2014 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Projekt revitalizace tohoto historického domu/paláce byl realizován na základě smlouvy s Ministerstvem zahraničí ČR. Dům Fatah Chalabi se pak po dokončení prací stal na dobu 10 roků sídlem pobočky GEMA ART v Iráku.

Projekt revitalizace domu navázal na komplexní průzkum areálu citadely, provedený v roce 2006 týmem českých odborníků pod vedením GEMA ART. Cílem revitalizace bylo využit objekt pro nové účely. Práce nejprve zahrnovaly průzkum pramenů a zpracování projektové dokumentace, následně pak vyklizení suti, stavební úpravy, rekonstrukci střechy, úpravu vstupu do sklepa, výrobu a osazení oken a dveří, provedení rozvodů elektřiny, vody a odpadů a finálně terénní úpravy dvora a okolí.

Záměrem české a irácké strany bylo umožnit využití objektu jako Archeologického centra a archivu citadely, stálého sídla pro propagaci oboustranné spolupráce a pomoci České republiky. Slavnostní otevření s přednáškami, výstavou a kulturním programem proběhlo za účasti vysokých představitelů obou stran. Po dobu deseti roků od končení prací byl dům Fatah Chalabi sídlem pobočky GEMA ART v Iráku, a díky kulturním aktivitám organizovaným s velvyslanectvím ČR v Bagdádu byl v Erbilu znám jako „Český Dům“.