• Adresa:

  Pražský hrad, Praha 1

 • Klient:

  Správa Pražského hradu

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce a konzervátorské práce

 • Realizace:

  2018

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha patří mezi nejvýznamnější dominanty Pražského hradu. Sloužila jako místo pro korunovaci českých králů a bohoslužeb. Uvnitř jsou uloženy korunovační klenoty a ostatky českých panovníků, svatých zemských patronů a arcibiskupů. Základy prvního chrámu sv. Víta byly položeny v 10. století za vlády knížete Václava, patrona českého národa. V nadcházejících letech význam tohoto místa vzrostl, když zde bylo zřízeno pražské biskupství. Budova byla přestavena na gotickou katedrálu na příkaz císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. a práce se ujali Petr Parléř a Matyáš z Arrasu. Stavba byla dokončena roku 1929 k tisíciletému výročí od smrti svatého Václava a dodnes slouží k významným událostem.

Na projektu obnovy vnějšího pláště katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsme se podíleli opravou architektury kaple sv. Jana Křtitele, kaple sv. Anny.
Restaurátorské práce spočívaly v opravě kamenného pláště, opravě spárování, oplechování parapetů olovem, opravě balustrády, výměně poškozených kamenných prvků, zalévání spár olovem, opravě vitrážových oken, provedení odlitků konzol a kamenických značek, kontrole a opravě chrličů, ochraně kružeb sítí, hydrofobizaci povrchu katedrály, opravě měděného žlabu na ochozu a další nezbytné konzervátorské a restaurátorské práce. Veškeré odborné práce jsou prováděny pod dozorem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.