Petr Justa

jednatel společnosti, restaurátor

TEL: +420 602 234 586

justa@gemaart.com

O MNĚ

Petr Justa (nar. 1955) je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu chemické technologie památkové péče, a hojně publikovaným odborníkem v oblasti konzervačních technik. Povoláním je konzervátor se specializací na ochranu architektury a plně licencovaný restaurátor kamene a štuku, je dlouholetým členem Komise pro památkovou péči při Ministerstvu kultury a bývalým předsedou správní rady Institutu restaurování a konzervačních technik. V letech 2009-2013 byl proděkanem pro vědu a zahraniční styky na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Od konce 90. let působí ve výkonných orgánech společnosti Gema Art Gorup a v současné době je generálním ředitelem Gema Art International.

Realizoval průzkumy a/nebo se podílel na restaurování významných českých památek, jako jsou významné české katedrály, barokní paláce v Praze, historické židovské hřbitovy a mnoho dalších památek v České republice i v zahraničí. V posledních dvou desetiletích pracoval na obnově kulturního dědictví na Blízkém východě. Podílel se na projektech UNESCO při restaurování starověké citadely v Erbilu, minaretu Choli v Erbílu, stejně jako na záchraně svatyně proroka Nahuma v iráckém Alkoši. Má celkem 40 let zkušeností s projekty v oblasti kulturního dědictví, je autorem více než 40 vědeckých prací, expertem ICOMOS Mission a členem ICOM, ICOMOS, APTI a WTA.

Miroslav Houska

manažer projektů

TEL: +420 605 442 883

houska@gemaart.com

O MNĚ

Miroslav Houska (nar. 1952) se vyučil uměleckému zpracování/restaurování kovů a absolvoval roční stáž v Egyptě (islámská kovovýroba v bazaru Chán el-Chalílí). V 80. letech absolvoval Filozofickou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor orientalistika-arabistika. Od roku 2007 spolupracuje se společností GEMA ART, a jako manažer mezinárodních projektů se podílel na realizaci téměř 30 projektů na Blízkém východě, včetně 6 projektů UNESCO.

Ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice, Iráckým institutem konzervování starožitností a památek, Národním památkovým ústavem České republiky a českými univerzitami realizoval v letech 2011-2021 celkem pět kurzů pro irácké restaurátory, z toho jeden UNESCO v Sýrii ve spolupráci s Generálním ředitelstvím památek a muzeí v Damašku. Podílel se na řadě průzkumů v zemích Blízkého východu, na restaurování památek na citadele v Erbilu (zapsané v roce 2014 na listinu Světového kulturního dědictví), na záchraně svatyně s hrobem starozákonního proroka Nahuma v Alqoši, nebo svatyně zasvěcené proroku Ezechielovi v Šuš. Hovoří plynně arabsky, spolupracuje s nevládními organizacemi a je autorem 60 publikací v českém a anglickém jazyce.

Vojtěch Adámek

TEL: +420 777 860 706

adamek@gemaart.com

Petr Sochora

TEL: +420 602 137 633

sochora@gemaart.com

Jana Petrášková

TEL: +420 607 091 770

petraskova@gemaart.com

Jan Fiala

TEL: +420 723 323 970

fiala@gemaart.com

Helena Bartošová

TEL: +420 724 145 543

bartosova@gemaart.com

Václav Hána

TEL: +420 606 611 865

hana@gemaart.com

Pavel Kvapil

TEL: +420 774 986 965

info@gemaart.com