• Adresa:

  Konsorcium 9 států EU a Mexika

 • Klient:

  Evropská unie

 • Druh prací:

  věda, průzkum, technologie

 • Realizace:

  2011–2014

V letech 2011-2014 se GEMA ART se podílela na vědecko-výzkumném projektu realizovaného v rámci 7. rámcového programu Evropské unie (FP7) pro vědu, výzkum a technologie s názvem NANOFORART. Hlavním cílem tohoto projektu byl vývoj a odzkoušení nových nanomateriálů a šetrných systémů na konzervaci a ochranu movitých a nemovitých uměleckých děl. Projekt spolupráce 7RP byl realizován konsorciem 15 partnerů z 10 zemí, 9 z Evropy a 1 z Mexika.

Zapojení GEMA Art v projektu zahrnovala účast na vývoji vápenných nano-suspenzí a jejich odzkoušení na autentických plochách v rozsahu nástěnných maleb, povrchů narušeného kamene a historických omítek na vybraných památkách v České republice.

 

Hlavním úkolem projektu, na kterých se Gema Art podílela, bylo zejména ověření účinnosti a možnosti použití vybraných nanomateriálů v restaurátorské praxi nejen v rámci záchranných projektů kulturního dědictví v v tuzemsku, ale i v kontextu evropského kulturního dědictví.

 

Úkolem skupiny odborníků sdružených pod hlavičkou GEMA Art bylo naplnění níže uvedených cílů:

 • přispět k posouzení použitelnosti nanomateriálů pro konsolidaci omítek, nástěnných maleb a kamenných památek;
 • podílet se na analýze a hodnocení dlouhodobého chování ošetřených uměleckých děl z výše uvedených materiálů
 • přispět k diseminaci použití nanomateriálů v restaurátorské praxi
 • pomoci s budováním sítě koncových uživatelů mezi muzei, restaurátory veřejných a soukromých subjektů a dalšími partnery.

Jako jeden z koncových uživatelů se GEMA ART stala nositelem know-how, kterým přispívá ke zdokonalování této nové technologie a je aktivní i v oblasti školení pro konzervátory soukromých a státních subjektů v otázkách nanotechnologií.

 

Více informací: http://www.nanoforart.eu/

Prezentace projektu: http://www.nanoforart.eu/images/nanoforart_booklet.pdf

Prezentace prací GEMA: https://www.gemaart.com/wp-content/uploads/2020/11/NanoForArt_Presentation.pdf