• Adresa:

  Státní hrad Zvíkov, Písek

 • Klient:

  Národní památkový úřad – Územní památková správa v Českých Budějovicích

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2018

Významná národní kulturní památka hrad Zvíkov byl založen v první polovině 13. století za vlády Václava I. (1230-1253). Jako královský majetek plnil hrad především roli vojenské pevnosti. Největší slávu Zvíkov získal ve 14. století v době vlády Karla IV. (1346-1378), který jej nechal důkladně opravit a rád v něm pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna, sloužil hrad Zvíkov jako dočasné útočiště korunovačních klenotů.

Projekt byl zaměřen na opravy a konzervace havarijně narušeného historického zdiva západní části severní obvodové zdi fraucimoru, v rozsahu od západní obvodové hradby hradu Zvíkov, k torzu příčné zdi na severním průčelí hradu. Součástí zásahu bylo rovněž zajištění historických omítek.
Předmětem odborných prací byla sanace statických trhlin hloubkovým spárováním vápennou maltou, přezdění narušených částí zdiva, zajištění koruny zdiva výměnou vadných prejzů za nové a vyspravením maltové koruny, konzervování omítek, zajištění realizace stříšky u vnitřního límce fraucimoru kryté taškami a svedení dešťové vody ze stříšky do drenáže.
Veškeré práce byly provedeny dle schváleného navrženého řešení a v souladu s principy památkové péče a technologie opravy s minimalizací stavebních zásahů do předmětné národní kulturní památky.

 • Podpěry poškozeného zdiva, vnější pohled
 • Vnitřní zdivo fraucimoru před zásahem
 • Pohled na vnější hradby před zásahem
 • Detail stavu vnějšího zdiva před zásahem
 • Kritický stav koruny zdiva před zásahem
 • Míra vyboulení poškozeného zdiva
 • Postup oprav poškozeného hradebního zdiva
 • Postup opravy okenního oblouku
 • Okenní oblouk po konzervaci
 • Koruna zdiva po požadovaném ošetření
 • Vnější hradební zdivo po dokončení
 • Vnitřní zdivo fraucimoru po dokončení