• Adresa:

  Chebský hrad č.p. 2062, Cheb

 • Klient:

  Město Cheb

 • Druh prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2020

Lokalita Chebský hradu má velice dlouhou a bohatou historii. Jeho význam vzrostl roce 1167, kdy hrad získal jako dědictví proslulý římský císař Friedrich I. Barbarossa, který jej velkolepě rozšířil a přeměnil na císařské sídlo – císařskou falc. Areál Chebského hradu je proto nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Smluvní práce realizované v roce 2020 byly zaměřeny na obnovu zastřešení jihozápadních kasemat. Skladiště střelného prachu zřízené v této části hradu v kasematech bastionu bylo zastřešeno koncem 18. století. Použitá byla pultová střecha. Prostor nad průjezdem sloužil k obytným účelům a sousední bastion pak jako prachárna.

Předmětem prací 2. etapy obnovy Chebského hradu bylo odborné provedení obnovy zastřešení jihozápadních kasemat. Stavební práce zahrnovaly dozdění cihelné atiky kasemat, provedení výkopu podél lícní stěny hradeb, vyčištění základové spáry, uložení podkladového lože a usazení kamenného odvodňovacího žlabu. Obnova zastřešení kasemat dále zahrnovala dílčí demontáž stávající krytiny, opravu dřevěných konstrukčních částí krovu a položení nové prejzové střechy.