Naší filozofií je přistupovat ke každé památce individuálně, plně respektovat a zachovávat její stavebně-historický styl a uměleckou hodnotu. Bohaté zkušenosti a trvalá spolupráce s vynikajícími restaurátory, držiteli licence Ministerstva kultury České republiky, a odborníky z příbuzných oborů umožňují vytvářet maximálně efektivní způsob systematizace zakázek, který citlivě zohledňuje a optimalizuje vstupní parametry každé zakázky. Díky tomu jsme schopni dynamicky reagovat na problémy a změny, které mnohdy vyvstanou až v průběhu realizace projektů.

Obory působnosti:

  • Restaurování
  • Konzervace
  • Stavební práce
  • Věda a vzdělávání
  • Dodávky pro restaurátory
  • Průzkumy památek

Kromě profesionálně odvedené práce na památkových objektech, dále zajišťujeme zpracování restaurátorských průzkumů, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem.

Při realizaci projektů spolupracujeme jak s Národním památkovým ústavem, tak se zahraničními odbornými institucemi.