• Adresa:

  Karlův most, Praha 1

 • Klient:

  Pražská Technická správa komunikací
  Galerie hlavního města Prahy

 • Typ prací:

  Konzervátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2023–2024

Restaurátorské práce byly realizovány pro dva objednatele. Jednalo se o opravy a restaurování kamenných prvků Karlova mostu, při přísném respektování památkové hodnoty tohoto významného inženýrského a uměleckého díla.

Objednatelem odborné opravy poškozeného 12. pilíře Karlova mostu byla pražská Technická správa komunikací. Restaurování, transport a zpětné osazení kopie sousoší sv. Luitgardy na most objednala Galerie hlavního města Prahy (GHMP), správce sochařské výzdoby mostu.

Karlův most je národní kulturní památkou ležící v samém srdci historického centra Prahy, které je od roku 1992 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Most, s délkou 500 metrů, postavený mezi roky 1357 a 1400, je bezesporu jedním z nejznámějších symbolů Prahy. Originál sousoší sv. Luitgardy, je dnes uloženo v lapidáriu Národního muzea. Sousoší vytvořil okolo roku 1710 Matyáš Bernard Braun, jeden z nevýznamnějších barokních sochařů v Čechách.

Realizované smluvní práce zahrnovaly restaurátorskou rekonstrukci a zpevnění poškozeného kamenného zdiva 12. pilíře Karlova mostu, aby bylo možné osadit zpět kopii sousoší sv. Luitgardy.  Následovaly pak práce na kopii sousoší vytvořené v roce 1992. Sousoší a její podstavec, deponované od roku 2020 pro havarijní stav pilíře v Buštěhradě, byly restaurátorsky a konzervátorsky ošetřeny, odborně převezeny z depozitáře GHMP do Prahy, a finálně osazeny zpět na 12. pilíř Karlova mostu.

Více o sousoší sv. Luitgardy.