GEMA ART vyhrála mezinárodní soutěž na realizaci restaurátorských prací projektu UNESCO „Urgentní záchranné práce na čtyřech domech Citadely v Erbilu, Irák“. Citadela v Erbilu je vzácnou historickou lokalitou s doklady osídlení staršími více než 8000 let, což ji činí jednou z nejdéle nepřetržitě obydlených lokalit na světě. Erbil leží v nadmořské výšce 430 metrů, a citadela se nad okolní terén vypíná do 28 až 32 m, s celkovou rozlohou přes 11 ha. Tel (návrší), na kterém stojí, vzniklo postupným ukládáním vrstev osídlení (asyrského, akkadského, babylonského, perského, řeckého...). Na citadele se nachází více než 500 domů, z nichž většinu tvoří islámské domy s vnitřními dvory, postavené z cihlového zdiva, dřevěnými stropy, krytými větvemi, rohožemi a střešní krytinu tvořila zemina.
VÍCE INFORMACÍ

Práce byly realizovány od listopadu 2011 do května 2013. Předmětem projektu byla záchrana čtyř silně poškozených historických domů, vybraných UNESCO. Projektovou dokumentaci zpracovalo Centrum pro ochranu a konzervaci islámského architektonického dědictví se sídlem v Káhiře. Domy, které byly, restaurovány mají podle zpracovaného územního plánu Citadely v Erbilu popisná čísla 6/10, 6/11 , 13 /1 a 17/2.

V průběhu realizace projektu byly provedeny neodkladné záchranné práce u nestabilních zdí hradebních domů z obvodu citadely v Erbilu. Stanovené práce zahrnovaly nejprve instalaci pažení ohroženého zdiva, následnou opravu a injektáž poškozeného zdiva, sejmutí nepůvodních omítek, zpevnění zdiva a novém spárování, betonáž základů vnitřních stěn, posílení základů, kompletní demontáž a novou konstrukci stropů, demontáž a rekonstrukci zděných střešních parapetů, provedení střech, svodů a drenážního systému, ošetření všech dřevěných konstrukcí proti ohni, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Veškeré projektové práce byly provedeny v souladu s technickými specifikacemi, dílenskými výkresy, projektovou dokumentací a restaurátorskými normami UNESCO.

O citadele se snímky GEMA ART viz speciální číslo World Heritage, June 2015 pod názvem IRAQ´S HERITAGE A treasure under threat: https://bit.ly/3q2SRQK

V roce 2014 byla Citadela v Erbilu zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví: https://whc.unesco.org/en/list/1437/

 • Adresa:

  Citadela v Erbilu, Irák

 • Klient:

  UNESCO

 • Druh prací:

  Stavební, konzervátorské a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2011 – 2013

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY