• Adresa:

  Citadela v Erbilu, Irák

 • Klient:

  UNESCO

 • Druh prací:

  Stavební, konzervátorské a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2011 – 2013

GEMA ART vyhrála mezinárodní soutěž na realizaci restaurátorských prací projektu UNESCO „Urgentní záchranné práce na čtyřech domech Citadely v Erbilu, Irák“. Citadela v Erbilu je vzácnou historickou lokalitou s doklady osídlení staršími více než 8000 let, což ji činí jednou z nejdéle nepřetržitě obydlených lokalit na světě. Erbil leží v nadmořské výšce 430 metrů, a citadela se nad okolní terén vypíná do 28 až 32 m, s celkovou rozlohou přes 11 ha. Tel (návrší), na kterém stojí, vzniklo postupným ukládáním vrstev osídlení (asyrského, akkadského, babylonského, perského, řeckého...). Na citadele se nachází více než 500 domů, z nichž většinu tvoří islámské domy s vnitřními dvory, postavené z cihlového zdiva, dřevěnými stropy, krytými větvemi, rohožemi a střešní krytinu tvořila zemina.

Práce byly realizovány od listopadu 2011 do května 2013. Předmětem projektu byla záchrana čtyř silně poškozených historických domů, vybraných UNESCO. Projektovou dokumentaci zpracovalo Centrum pro ochranu a konzervaci islámského architektonického dědictví se sídlem v Káhiře. Domy, které byly, restaurovány mají podle zpracovaného územního plánu Citadely v Erbilu popisná čísla 6/10, 6/11 , 13 /1 a 17/2.

V průběhu realizace projektu byly provedeny neodkladné záchranné práce u nestabilních zdí hradebních domů z obvodu citadely v Erbilu. Stanovené práce zahrnovaly nejprve instalaci pažení ohroženého zdiva, následnou opravu a injektáž poškozeného zdiva, sejmutí nepůvodních omítek, zpevnění zdiva a novém spárování, betonáž základů vnitřních stěn, posílení základů, kompletní demontáž a novou konstrukci stropů, demontáž a rekonstrukci zděných střešních parapetů, provedení střech, svodů a drenážního systému, ošetření všech dřevěných konstrukcí proti ohni, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Veškeré projektové práce byly provedeny v souladu s technickými specifikacemi, dílenskými výkresy, projektovou dokumentací a restaurátorskými normami UNESCO.

O citadele se snímky GEMA ART viz speciální číslo World Heritage, June 2015 pod názvem IRAQ´S HERITAGE A treasure under threat: https://bit.ly/3q2SRQK

V roce 2014 byla Citadela v Erbilu zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví: https://whc.unesco.org/en/list/1437/