• Adresa:

  Bosra – Sýrie; Petra – Jordánsko

 • Klient:

  Evropská komise

 • Druh prací:

  Vědecký výzkum

 • Realizace:

  2003–2005

Projekt NAMO se zabýval historickými technikami zpracování nabatejských malt, aby mohl navrhnout vhodné restaurátorské malty pro dvě referenční památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, Bosra v Sýrii a Petra v Jordánsku. Projekt NAMO byl financován v rámci programu FP5 INCO 2 na základě grantové dohody č. ICA3-CZ2002-10017.

Evropa a Blízký východ jsou domovem řady starověkých staveb, které tvoří důležitou součást kulturního dědictví celého lidstva. Přírodní katastrofy, války a plynutí času si bohužel na těchto památkách vybraly svou daň.

Obnova objektů do jejich původního vzhledu a strukturální integrity, při zachování její estetiky, se často ukazuje jako obtížná výzva. V projektu “Nabatean mortars – technology and application” (NAMO) se spojili evropští a blízkovýchodní odborníci, aby vyvinuli restaurátorské techniky pro obnovu nabatejských stavebních směsí. Tento projekt čtyř zemí (Rakouska, Česka, Jordánska a Sýrie) byl koordinován rakouským ústavem ARC Seibersdorf Research GMBH. Za českou stranu se na projektu podílel Ústav restaurátorských a konzervačních technik v Litomyšli, v jehož týmu byl zástupce GEMA. Sýrii zastupovali pracovníci Generálního ředitelství památek a muzeí, a Jordánsko odborníci Královské vědecké společnosti.

Český tým zkoumal malty, sanační omítky a injektážní malty. Po experimentech v laboratoři a v terénu, následovaly testy na skutečných nabatejských památkách v Petře (Qasr Bint) a Bosře (Monastir Monk of Bahia), které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Pro usnadnění obnovy památek postavených Nabatejci před téměř dvěma tisíciletími byly vyvinuty speciální maltové směsi. Složení malt a zkušenosti získané během NAMO mají velký význam pro muzea, veřejné instituce a specialisty, kteří se zabývají restaurátorskými pracemi. Význam a možnosti historických pracovních technologií byly představeny památkovým správám a řemeslníkům středomořských partnerských zemích. Výsledky NAMO byly rovněž publikovány v arabštině, včetně výukového videa.

Článek: Results Supplement č. 022 – Spojme kapacity pro výzkum, vědu a spolupráci (viz strana 24), vice na RESEARCH EU, nebo v prezentaci NAMO Conservation Concept.