• Adresa:

  Papírenská 6, 160 00 Praha 6

 • Klient:

  Muzeum Stará čistírna o.p.s.

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2015–2018

Při povodních v roce 2013 došlo k poškození objektu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, zejména podzemních provozních prostor čistírny a jejího vybavení, součástí a příslušenství. Práce byly realizovány v rámci programu „Záchrany a obnovy kulturních památek poškozených živelnými pohromami“.

Stará čistírna odpadních vod byla postavena podle plánů Williama Heerleina Lindleye. Stavba byla dokončena v roce 1906 a jako čistírna odpadních vod sloužila hlavnímu městu až do roku 1967, kdy začala fungovat mechanicko-biologická čistírna na Císařském ostrově. Stará čistírna byla v roce 1991 prohlášena kulturní památkou a v roce 2010 národní kulturní památkou. Areál historické čistírny byl silně poškozen povodněmi v letech 2002 a 2013.

Rozsáhlé restaurátorské práce realizovala GEMA ART v areálu čistírny v letech 2015 až 2018.  Odborné práce byly zaměřeny jednak na restaurování kovových technických památek, jako jsou stavidla, kovaná zábradlí, konstrukce s čerpadly, kola vzduchotechniky, transmise, kotle nebo kovové lávky, a jednak byly restaurovány i stavební prvky, železobetonové zábradlí, lapače písku a usazovací nádrže.

Po dokončení prací se GEMA ART podílela na přípravě zápisu této památky na čekací listinu pro zápis do seznamu památek Světového kulturního dědictví UNESCO. Tato významná technická památka a výsledky provedených restaurátorských prací byly představeny na kongresu TICCIH (Mezinárodní výbor pro ochranu průmyslového dědictví) v Santiagu v Chile ve dnech 13. – 14. září 2018 (viz Prezentace). Stará čistírna v Praze byla na čekací list úspěšně zapsána dne 16. 7. 2020 (viz UNESCO).