• Adresa:

  Státní zámek Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy

 • Klient:

  Národní památkový ústav

 • Druh prací:

  Odborné stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  05/2016 – 04/2020

Předmětem smluvních prací byla obnova objektů poškozených povodněmi, umístěných v různých částech zámeckého parku v areálu státního zámku Veltrusy. Součástí realizace byly stavební a restaurátorské práce související s obnovou objektů, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby.

Postupně se jednalo o obnovu a restaurování těchto objektů: 1. Obnova Laudonova pavilonu, 2. Obnova sklepa u Holandského selského domu, 3. Oprava kapličky Charlotty Chotkové, 4. Obnova Egyptského pavilonu, 5. Oprava opěrných stěn v dančí oboře, 6. Obnova jámy pro katr, 7. Obnova Domu zahradníka, 8. Obnova střešního pláště domu zahradníka, 9. Oprava krčku severovýchodního křídla (tzv. krček je spojovací chodba mezi dvěma zámeckými křídly krytá terasou s dekorativním kovaným zábradlím, s dřevěnými vraty, dveřmi a schodišti), 10. Oprava budovy Dům ovčáka, 11. Oprava ohradní zdi zámeckého zahradnictví a 12. Zajištění archeologického nálezu – topeniště u Oranžerie.

Odborné práce vyžadovaly doplňující restaurátorské průzkumy, důkladné očištění konstrukcí, jejich biocidní ošetření a odstranění náletových rostlin. Dále odsolení zdiva, hlubokou injektáž, lokální doplnění chybějících objemů kamene a doplnění spárování, přeosazení pilířů a schodišťových stupňů, opravy omítek, opravy dřevěných konstrukcí apod.

Více o zámku a povodních: https://www.zamek-veltrusy.cz