• Adresa:

  Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

 • Klient:

  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

 • Druh prací:

  Konzervátorské a restaurátorské práce

 • Realizace:

  09/2017–11/2021

Projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Značná část historických knižních fondů SVK PK byla, podle výsledků restaurátorského průzkumu probíhajícího od roku 2004, v menší či větší míře poškozena a vyžadovala konzervátorský nebo restaurátorský zásah. Projekt proto počítal s restaurováním 261 nejcennějších a nejohroženějších svazků, dle výsledků restaurátorského průzkumu.

Součástí činností v rámci předmětu veřejné zakázky bylo celkem 261 tisků vytištěných od konce 15. do počátku 19. století, které byly silně poškozené a vyžadovaly částečné nebo úplné (komplexní) restaurování. Deset zkušených a kvalifikovaných restaurátorů pracovalo na jednotlivých svazcích dle restaurátorských návrhů a v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru. Na svazcích pracovaly restaurátorky Kateřina Opatová, Jana Kovandová, Jana Náprstková, Jana Tomšů, Jarmila Franková, Markéta Kropáčková, Veronika Žáková, Jana Dřevíkovská, Martina Blahník Lušková a restaurátor Karel Křenek. Součástí zakázky bylo zpracování samostatné restaurátorské zprávy pro každý svazek. Projekt byl realizován v 5. etapách, od září 2017 do listopadu 2021.