• Adresa:

  Maltézské náměstí 1/471, 118 00 Praha 1

 • Klient:

  Ministerstvo kultury ČR

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2002–2003

Vzhledem k architektonickému i umělecko-historickému významu, náleží Nostický palác k nejcennějším palácovým stavbám ve městě. Místo patřilo k vyhledávaným centrům kulturního a společenského dění tehdejší Prahy. Rod Nosticů dbal o založení rozsáhlé obrazové sbírky, která patřila vedle Černínského paláce, k nejhodnotnějším obrazárnám v českých zemích. Také knihovna se 14 tisíci svazky, včetně rukopisů ze 13. století, lákala učence své doby. Knihovnu pořádali František Martin Pelcl a Jaroslav Schaller. Z knihovního fondu často čerpal přední český obrozenec a filolog Josef Dobrovský.

Práce zahrnovaly úpravy a restaurování vnějšího pláště paláce včetně jednotlivých kamenných prvků, restaurována byla též kamenná busta hraběte Nostice.
K nejnáročnějším úsekům práce patřila obnova původní barokní fasády, která se nacházela v kritickém stavu a pod mnoha vrstvami novějších nátěrů. O vysoké úrovni prací svědčí rozsáhlé laboratorní analýzy, provedená stratigrafie vrstev a konzultace odborníků- restaurátorů s památkáři i architekty. Vzhledem k jedinečné kvalitě architektonické koncepce stavby a statutu kulturní památky se postupovalo dle zákona č. 20/ 1987 o památkové péči.