• Adresa:

  Trojský zámek, pozemek parcela č. 1, k.ú. Praha 7 – Troja

 • Klient:

  Galerie hlavního města Prahy

 • Typ prací:

  Restaurátorské, konzervátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2022-2023

V listopadu 2023 byly dokončeny restaurátorské práce na obnově kamenného pískovcového soklu Trojského zámku. Práce na této výjimečné barokní památce, pocházející ze 17. století, zahrnovala rovněž restaurování vstupního kamenného portálu a balkonu.

Po úspěšně provedených pracích na Trojském zámku v letech 2018-2020 byl realizován pro Galerii hlavního města Prahy nový projekt. Jeho předmětem byla restaurátorská a stavební obnova kamenného soklu, hladkého pískovcového pásu o výšce cca 43 cm, který obíhá celý obvod budovy letohrádku. Práce zahrnovaly rovněž horní část soklu, zalamující se podle jednotlivých prvků architektonického tvarosloví fasád, kamennou dlažbu čtvercového půdorysu, kamenný portál a balkon.

Obnova probíhala kombinací konzervačních a rekonstrukčních postupů. Konzervačně byly zajištěny ty prvky, u nichž bylo poškození spíše povrchové. K rekonstrukci v podobě výměny za sekanou kopii daného prvku bylo přistoupeno tam, kde byla destrukce natolik rozsáhlá, že by pro její obnovení bylo nutné nanést velkoplošné modelační doplňky, které by mohly urychlit destrukci původního prvku. Zatékání do kamenného portálu bylo řešeno izolací balkonu olověným plechem.

Restaurátorské práce reflektovaly rozsah poškození kamenných prvků. Části postižené bio-korozí bylo nezbytné ošetřit, mechanicky očistit a odstranit degradované opravy. V další etapě mohlo být provedeno zpevnění kamene a injektáže, a poté plastické rekonstrukce, retuše a doplnění kamene do původního formátu. Po celkové revizi spárování bylo povedeno barevné sjednocení ploch s využitím minerálních pigmentů a povrch byl ošetřen proti vlhkosti. Na horní části soklu byl obnoven barevný nátěr respektující původní podobu.

Více informací o zámku najdete na stránkách Galerie hlavního města Prahy: http://ghmp.cz/zamek-troja/