• Adresa:

  Státní zámek Žleby, Žleby

 • Klient:

  Národní památkový ústav

 • Typ prací:

  Restaurátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2021-2023

Původní hrad Žleby je poprvé připomínán roku 1289. Současná podoba zámku Žleby je velkolepým romantickým šlechtickým sídlem s rozsáhlými sbírkami zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Pro svou krásu je zámek vyhledávanými místem filmařů a turistů. Zámek svým návštěvníkům nabízí exkurs do každodenního života šlechty v 19. století. Pro zlepšení služeb veřejnosti, bylo předmětem prací vytvoření nového návštěvnického zázemí.

Práce v restaurátorském režimu byly rozděleny do dvou fází, které se vzájemně prolínají a zahrnují restaurování, stavební úpravy, zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace a požárně bezpečností řešení. První fáze zahrnovala sanaci jižní a východní obvodové stěny budovy Dolního zámku, odvodnění suterénního zdiva, obnovení původní páteřní komunikace dolního zámku, tzv. dolní chodby a provedení moderních zdravotně technických instalací nového zázemí pro návštěvníky. Druhá fáze prací zahrnuje statické zajištění a obnovu visuté chodby, odvodnění parkánu a napojení kanalizací.

Státní zámek Žleby, NPÚ: www.zamek-zleby.cz