• Adresa:

  Zámecká 75, 285 06 Sázava – Černé Budy

 • Klient:

  Římskokatolická farnost Sázava – Černé Budy

 • Druh prací:

  Odborné restaurátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2019–2021

Sázavský klášter představuje jednu z nejvýznamnějších dochovaných architektonických dominant z dob vlády Přemyslovců v Čechách. Stavba byla založena v 11. století sv. Prokopem, který v průběhu let proměnil klášter v centrum slovanské liturgie a vzdělanosti. V dnešní době je Sázavský klášter ve správě Národního památkového ústavu a patří mezi vyhledávané turistické destinace v České republice.

V březnu 2019 byla v areálu Národní kulturní památky klášter Sázava zahájena obnova Svatoprokopského poutního areálu. V rámci programu IROP (integrovaný regionální operační program) je revitalizován celý poutní areál v majetku a správě Římskokatolické farnosti Sázava. Projekt obnovy a restaurování zahrnuje čtyři části: opravu kostela sv. Prokopa, dále restaurování, konzervaci a opravu gotického torza nedostavěného kostela s věží, faru, a v závěrečné fázi byla provedena parková úprava  prostoru mezi kostelem a farou pod gotickými oblouky.

Na stránkách kláštera Sázava si můžete nejen virtuálně prohlédnout výsledek naší práce, ale také se podívat na areál z ptačí perspektivy.