• Adresa:

  Karolíny Světlé, Praha

 • Klient:

  GEMA ART GROUP a.s., Hlavní město Praha

 • Typ prací:

  Oprava zastřešení rotundy

 • Realizace:

  2021-2022

Románská rotunda Nalezení svatého Kříže, nazývaná také kostel svatého kříže Menšího, byla vybudována okolo roku 1125 na důležité obchodní cestě vedoucí od Vyšehradu k brodům přes řeku Vltavu a dále k Pražskému hradu. Na rotundě, evidované jako kulturní památka České republiky, byla prováděna rekonstrukce zastřešení objektu.

Objednatelem prací bylo Hlavní město Praha a práce byly realizovány formou subdodávky pro společnost GEMA ART GROUP a.s. Předmětem objednaných prací na rotundě Nalezení sv. Kříže byla výměna stávající skladby prejzové krytiny střechy, doplnění vnitřních omítek poškozených stropních kleneb, výmalba, sejmutí a restaurování zasklení vrcholu kupole hlavní lodi, restaurování kamenných a štukových prvků hlavní římsy.