• Adresa:

  Velká mešita na citadele v Erbilu, Irák

 • Klient:

  Provincie Erbil

 • Typ prací:

  Restaurátorské a stavební práce

 • Realizace:

  2022

Na základě smlouvy uzavřené s provincií Erbil bylo 2. dubna 2022 zahájeno restaurování minaretu velké mešity na citadele v Erbilu. Uzavření této smlouvy předcházel slavnostní podpis MoU (Memorandum of Understanding), mezi GEMA ART International, Nejvyšší komisí pro revitalizaci citadely v Erbilu (HCECR), provincií Erbil a naftovou společností KAR Group, která projekt financuje.

Velká mešita se nachází v samotném centru Citadely v Erbilu, zapsané od roku 2016 na listinu světového dědictví UNESCO. Nejstarší doklad o existenci velké mešity na citadele pochází z 13. století, avšak stavba má mnohem delší historii. Velká mešita prošla v průběhu své existence řadou přestaveb, z nichž poslední poměrně necitlivá proběhla v 50. letech 20. století.

Významnou dominantou mešity je její minaret s barevným dekorativním pláštěm, který je předmětem probíhajících restaurátorský prací. Vlivem klimatických faktorů, nevhodnými oprava a úpravami byl tento minaret silně poškozen. Stavební práce zahrnují statické zajištění stavby s využitím helikálních výztuží, injektáž trhlin, opravu schodiště, opravy a ošetření kovových a dřevěných částí, včetně výměny těch prvků, které byly zcela degradované (okenní rámy, schodnice…).

Nejviditelnější částí probíhajících prací na minaretu je postupná rekonstrukce a restaurování silně poškozeného barevného dekorativního pláště. Nejvíce poškozená vrcholová a základová část minaretu byly v minulosti překryty betonovou mazaninou, která musela být citlivě odbourána, aby byly odhaleny zbytky poškozených prvků originálních dekorací. V průběhu prací byla prováděna dokumentace stavu památky, včetně 3D modelací.

Youtube: Waar Li Hewlêrê 2 – Minare | وار ل هەولێرێ ٢ – منارە