• Adresa:

  Erbil, Irák

 • Klient:

  UNESCO Office for Iraq

 • Druh prací:

  Restaurování, Stavební práce

 • Zhotovitel:

  GEMA ART GROUP a.s.

 • Realizace:

  05/2016–04/2017

Erbilská citadela je výjimečným příkladem historické městské zástavby, která se vyvíjela na umělém valu tvořeném pozoruhodnými vrstvami osídlení, které lze datovat od 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Význam tohoto valu, spočívá v tom, že byl svědkem dávné historie vzniku a formování tohoto místa, které probíhá dodnes. Erbilská citadela je již od druhé poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem uváděna v historických pramenech, s kontinuitou jména jako: Irbilum, Urbilum, Arbail, Arbela, Arbil, Erbil, či v kurdštině Hawler, které dokládají starověkost tohoto města.

Význam citadely v Erbilu je dán její archeologií, rolí v historických událostech, příbězích, ale i citech ​​a vazbách, které ke své pevnosti občané Erbilu stále mají. Projekt UNESCO jsme realizovali na citadele v Erbilu, byl zaměřen na posílení vazby mezi veřejností a historií tohoto místa.
Záměrem tohoto projektu bylo nejen restaurovat historický objekt, ale dát mu současně novou funkci. Historický dům Yaqub Agha- zde byl proměněn na informační středisko citadely, které nabídne veřejnosti příjemná místa k posezení a současně rozsáhlé expozice, poskytující základní informace o tomto významném historickém místě.

Projekt zahrnoval vedle stavebních a odborných restaurátorských prací, zřízení všech inženýrských, elektroinstalačních, vzduchotechnických a bezpečnostních sítí a systémů, vybavení objektu nábytkem a osvětlením, a instalaci naučnou výstavní expozici využívající nejmodernější technologie prezentace.

Multimediální zařízení v Informačním a návštěvnickém centru:
1. Interaktivní nástroje:
a. Časová osa (virtuální procházka časem)
b. Virtuální klávesnice (umožňující napsat text “”přeložený”” do klínového písma)
c. Dotykové obrazovky (hledání informací o rodinách, které žily na citadele)
d. Dotykový display (texty a rytiny cestovatelů minulých století, se sluchátky na poslech textu)
e. Velkoplošná interaktivní deska s projekcí (architektura, tradice a kultura citadely)
f. Dotykové displaye se sluchátky (s ukázkami tradiční kurdská hudba)
2. Audio & Světlo (oživení restaurovaných prvků objektu krb, koupelna s atmosféru tekoucí vody)
3. Videa (krátké video v návštěvnickém centru a delší video v informačním centru)
4. Prezentace (informace o realizovaných pracích na revitalizaci citadely, včetně archeologie)”