• Adresa:

  Alšovo nábřeží 79, Praha 1

 • Klient:

  Česká filharmonie p.o.

 • Typ prací:

  Stavební práce v historickém objektu

 • Realizace:

  2023–2024

Rudolfinum (Dům umělců) je dnes sídlem České filharmonie, Galerie Rudolfinum, Českého spolku pro komorní hudbu a kavárny Cafe Rudolfinum. Historie tohoto objektu sahá do 19. století. Stavba byla od počátku koncipována jako víceúčelová budova. Realizace stavby iniciovala Česká spořitelna (založená v roce 1825), která rozhodla věnovat k 50. výročí svého vzniku velkou částku na podporu výtvarného umění a hudby. V listopadu 1872, tak valná hromada spořitelny schválila stavbu Domu umělců.

Prováděné práce v tomto významném historickém objektu spočívají v komplexní přestavbě vstupního prostoru recepce, kudy přicházejí hudebníci, klubu, kde odpočívají a příslušného technického zázemí včetně kuchyně. Smluvní práce jsou rozděleny na dvě dílčí etapy. Předmětem I. etapy je celková rekonstrukce klubu, včetně nábytku a gastro-zázemí. Práce II. etapy zahrnují rekonstrukci vstupního prostoru a recepce.

Klientem je Česká filharmonie, a veškeré prováděné práce probíhají podle schválené projektové dokumentace. S ohledem na historický charakter objektu jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace projektu také závazná stanoviska odpovědných orgánů státní památkové péče.