• Adresa:

  Maltézské náměstí 1/471, 118 00 Praha 1

 • Klient:

  EURO PROPERTY FUND spol. s.r.o. / STRABAG a.s.

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2007

V letech 2005 až 2007 se GEMA ART podílela na proměně historických kasáren na moderní obchodní a administrativní centru Palladium na náměstí Republiky v Praze. Vzhledem k tomu, že je objekt bývalých kasáren zapsán na seznamu Kulturních památek ČR, probíhaly práce pod dozorem památkové péče.

Pohnutou historii místa odkryl archeologický průzkum lokality provedený před zahájením projektu. Byly zde odkryty doklady románského osídlení z 12. století. Následně zde byl založen Jakubův špitál a menší kostel zasvěcený Panně Marii, který však byl během husitských válek poničen a postupně zanikl. Intenzivní rozvoj řemesel a obchodu na této lokalitě je doložen od konce 15. století. Dnešní podobu místo dostalo v 17. století, kdy byl na místě dnešního Palladia založen kapucínský klášter s barokním kostelem sv. Josefa. Klášter byl koncem 18. století zrušen, a jeho prostory následně sloužily jako vojenská kasárna až do roku 1992.

Technicky náročné práce zahrnovaly především záchranu unikátního dřevěného krovu z poloviny 19. století. Jedná se o typ dřevěné konstrukce zvané de l’Orme, tedy obloukové konstrukce bez vazných trámů. Krov je tvořen celkem 13 obloukovými rámy. Celkový stav konstrukce byl posouzen v průběhu stavebně technického průzkumu, který proběhl v červnu 2002. Samotná záchrana dřevěného krovu byla prováděna v roce 2006. Kromě restaurátorského zásahu na dřevěném krovu se GEMA ART podílela na restaurování dřevěného zábradlí v přízemí jízdárny pocházející z 19. století a obnově vjezdových vrat budovy kasáren.