• Adresa:

  Maltézské náměstí 1/471, 118 00 Praha 1

 • Klient:

  EURO PROPERTY FUND spol. s.r.o. / STRABAG a.s.

 • Typ prací:

  Restaurátorské práce

 • Realizace:

  2007

Prostory dnešního obchodního a administrativního centra Palladium na náměstí Republiky v centru Prahy byly původně využívány jako vojenské kasárny. Před započetím samotné přestavby byl v lokalitě proveden rozsáhlý archeologický průzkum, který odhalil románské osídlení z 12. století. Areál dnešního náměstí Republiky tak tvořil součást středověké Prahy dříve, nežli se odborníci původně domnívali. Dalším významným předělem v historii prostoru dnešního Palladia je rok 1350, kdy byl v těchto místech založen Jakubův špitál a menší kostel zasvěcený Panně Marii. Během husitských válek byl špitál poničen a postupně zanikl. Oblast získala jiný ráz v průběhu 15. a 16. století. Výrazně prosperovala, byl zde zaznamenán zejména intenzivní rozvoj řemeslnictví a obchodu. K dalším změnám dochází v roce 1630, kdy měšťanské domy vykoupil Gerhard z Questenberku, aby zde založil kapucínský klášter. Součástí konventu byl i barokní kostel sv. Josefa z let 1636 až 1653, který se na svém místě nachází dodnes.

Výstavba nového obchodního a administrativního centra Palladium na náměstí Republiky probíhala od května 2005 až do října 2007. Vzhledem k tomu, že prostor bývalých kasáren je zapsán na seznamu Kulturních památek ČR, stavební zásahy musely být konzultovány s památkáři. Mezi nejcennější architektonické prvky bývalých kasáren patří dřevěný krov z poloviny 19. století. Jedná se o typ dřevěné konstrukce zvané de l’Orme, tedy obloukové konstrukce bez vazných trámů. V případě kasáren je krov tvořen celkem 13 obloukovými rámy. Restaurování dřevěného krovu probíhalo pod záštitou GEMA ART GROUP a.s.

Práce byly technicky náročné, celý krov musel být demontován za užití jeřábu a další techniky. Veškeré zásahy prováděné zkušenými restaurátory byly předem konzultovány se zástupci památkové péče, statiky a investorem. Kromě restaurátorského zásahu na dřevěném krovu se GEMA ART GROUP a.s. podílela na restaurování dřevěného zábradlí v přízemí jízdárny pocházející z 19. století a obnově vjezdových vrat budovy kasáren. GEMA ART GROUP a.s. dále zajistila průzkum okenních otvorů v podkroví budovy bývalých kasáren s cílem zjistit jejich prvotní účel, taktéž zajistila průzkum původní barevnosti vnějšího pláště fasády. Během provedeného průzkumu byl zaznamenán nejstarší dochovaný nátěr bílé barvy. Dále byla zjištěna barevnost ve zlatém okru u některých zdobných architektonických článků fasády (lisénové rámy, římsy apod.).

Restaurování dřevěného zábradlí galerie v přízemí areálu Jízdárny:
Jedná se o dřevěné zábradlí z poloviny 19. století umístěné na galerii v sále přízemní budovy, jehož délka dosahuje téměř 21 metrů. Zábradlí je složené z polí, které jsou rozdělené sloupky. V prostřední části zábradlí sloupky vyčnívají nad madlo, aby byly zakončeny zdobnými hlavicemi. Dekorativní prvky nesou i výplně v polích zábradlí, jež jsou zdobně vyřezávány.
Zábradlí se nacházelo ve špatném stavu: celá konstrukce byla uvolněná a zábradlí nakloněné. Některé výplně polí byly vypadané, spodní vodorovná část zábradlí chyběla zcela. Celý povrch dřeva byl ztmavlý, místy značně popraskaný či zpuchřelý vlivem vlhkosti.
Před započetím restaurátorských prací se nejprve provedla fotodokumentace stávajícího stavu a následná demontáž. Poté se přistoupilo k odstranění stávající ztmavlé lakové vrstvy za užití škrabek a horkovzdušných pistolí. Následovala vysprávka prasklin, která se prováděla dvěma způsoby. Tmelováním, v případě rozsáhlejších prasklin se defekt vyspravil vložením stejného druhu dřeva. Chybějící hlavice sloupů a dalších prvků byly doplněny přesnou kopií za užití původního dřeva, které bylo převzato ze zábradlí schodiště. Posléze byl povrch přebroušen za užití smirkového papíru. Plocha opraveného zábradlí byla patinována mořidly podobného odstínu, jako byla původní barva zábradlí. Následovalo preventivní ošetření dřeva fungicidním a insekticidním prostředkem. Konečný nátěr byl proveden polokrycí barvou v odstínu konstrukce krovu.