• Adresa:

  Stavba 9515 Myslbekova – Prašný most

 • Klient:

  Metrostav a.s.

 • Druh prací:

  Zemní a základové práce, svislé a kompletní konstrukce, kamenické a zednické práce, restaurátorské ošetření kamenného a cihelného zdiva

 • Realizace:

  2017

Barokní hradby byly vystavěny v letech 1653–1730, kdy byla Praha přestavěna v barokní pevnost s citadelou na Vyšehradě. Zanedbané hradby kolem celé Prahy byly přestavěny, pouze v některých úsecích zůstaly starší gotické hradby. Opevnění bylo posíleno baštami. Barokní „Mariánské” hradby, pojmenované podle kostelíka Panny Marie poblíž Písecké brány, vedly od Prašného mostu přes Pohořelec a Petřín k Vltavě, na druhou stranu pak směrem k Letné. Z pevnostních bran se dosud dochovala pouze Písecká neboli Bruská brána. O zrušení hradeb bylo rozhodnuto v roce 1860. V roce 1898 byly zbourány hradby na západ od Písecké brány a na jejich místě byla v letech 1899 - 1901 vybudována Královská vojenská škola (dnes Ministerstvo obrany). Východní část hradeb byla postupně odstraněna po roce 1901.

GEMA ART AGROUP a.s. realizovala záchranné a restaurátorské práce na zajištění barokních hradeb nad vyústěním tunelu Blanka v úseku Myslbekova – Prašný most, v Praze 6. Práce byly zahájeny po dokončení výstavby tunelového komplexu Blanka a otevření tunelu veřejnosti.

Projektové páce byly zahájeny v roce 2015 šetrným odstraňováním křovin a náletových dřevin. Cihlové i kamenné zdivo bastionů bylo na mnoha místech silně rozrušeno kořenovými systémy již vzrostlých stromů. Zajištění barokních bastionů zahrnovalo rozsáhlé zemí práce, výkopy, odstranění starých kotev, vrty a injektáže, izolace proti zemní vlhkosti, postupnou demontáž degradovaných částí a vysazení zdiva novým kamenem, nebo cihlami. Finální práce zahrnovaly osazení kamenných oblounů na hlavici zdiva, provedení vápenných omítek a ošetření proti vzdušné vlhkosti a klimatické vlhkosti.

Stavba byla dokončena v řádném termínu v červnu 2017. Po dokončení celého komplexu byla otevřena pro veřejnost parková plocha. Rekonstrukce zdiva byla po dokončení díla předána objednateli bez vad a nedodělků. Zástupci NPÚ vyhodnotili tuto stavbu jako “vzorovou” pro následné rekonstrukce původního barokního opevnění Prahy.