• Adresa:

  Opatovická 168/16, Nové Město, 111 00 Praha 1

 • Klient:

  HAMAM s.r.o.

 • Druh prací:

  Oprava fasád hotelu Koruna

 • Realizace:

  2016

Předmětem smluvních prací byla oprava fasád hotelu Koruna, Objekt se nachází v řadové blokové uliční zástavbě na nároží ulic Opatovická a Černá. Původně nájemní dům byl postaven v roce 1895 podle návrhu Josefa Bergmanna. Objekt je dvoutraktový s vystupujícím obloukovým schodištěm ve dvorní části. Dům má suterén, 4 nadzemní podlaží a podkroví s půdní vestavbou. V přízemí domu není průjezd do dvora. Recepce hotelu, lobby a restaurace jsou umístěny v přízemí s přístupem z ulice.

Fasáda do ulic Opatovická a Černá je bohatě profilovaná, s historizující eklektickou novobarokní výzdobou s raně secesními motivy na nárožních reliéfech. Práce zahrnovaly omytí fasád, odstranění nesoudržných omítek a sejmutí starých nátěrů, doplnění chybějících vrstev, repasování štukových detailů, okenních šambrán a sochařské výzdoby, provedení nového fasádního nátěru a nátěr rámů oken.

Veškeré práce byly provedeny pod dozorem odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016.