• Adresa:

  Vodárenská ulice, Mělník

 • Klient:

  Městský úřad Mělník

 • Druh prací:

  Odborné stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2010

Pražská brána pochází pravděpodobně z konce 13. století, kdy se na místech raně středověkého opevnění vystavěl nový hradební systém. Městské hradby měly původně dvě brány: dochovanou Pražskou a zaniklou Labskou.

Během své existence prošla Pražská brána několikerými přestavbami. K nejzásadnějším patří renesanční úprava věže brány, která byla v roce 1536 zvýšena o jeden a půl patra. K následujícím dílčím přeměnám došlo v letech 1652 a 1799, kdy památku zachvátil požár a musela být rekonstruována. Hradební systém zanikl postupně během 19. století. Stejný osud by asi čekal i na Pražskou bránu. V roce 1836 byla prodána a využívána dále jako vodojem. Poslední markantnější úpravy byly provedeny v letech 1916 až 1920 podle plánů architekta Kamila Hilberta. Památka je v současné době využívána jako čajovna a galerie.

Realizované práce zahrnovaly obnovu vnějšího pláště Pražské brány, stavební úpravy vybraných kamenných prvků interiéru, instalaci nových historizujících kovaných mříží a opravu krovu, který byl poškozen hnilobou. Dále jsme zajistili novou elektroinstalaci, dosazení nových topných těles a odvlhčovačů. Během restaurátorských a stavebních prací bylo odhaleno několik kamenných prvků, které přispěly k rozšíření dosavadních znalostí o objektu. Z těchto důvodů byl proveden nový stavebně historický průzkum a zaměření památky, předchozí průzkumy mělnických hradeb probíhaly v roce 1980. K nejvýznamnějším objevům patří středověké schodiště při severní stěně věže, které bylo nově zpřístupněno. Odborníci  dodatečně provedli sondy do zdiva ve čtvrtém patře, kde se nacházela kamenná nika a jakýsi dutý prostor. Původně se proto předpokládalo, že se zde nachází další schodiště ukryté v síle zdi, sondy však tuto skutečnost nepotvrdily.