• Adresa:

  Praha

 • Klient:

  Montage Inc.

 • Typ prací:

  Stavební a restaurátorské práce

 • Realizace:

  2017–2020

Na základě smlouvy s americkou společností MONTAGE Inc. provedla GEMA ART v letech 2017-2020 restaurátorské a stavební práce na projektu modernizace areálu velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Veškeré práce byly prováděny za dozoru zástupců Národního památkového úřadu a odpovědných orgánu Magistrátu hlavního města Prahy.

Přípravné práce zahrnovaly vyčištění okolí historického zdiva, odstranění vegetace poškozující základy zdí, likvidaci křovin a kácení náletových dřevin. Následovalo citlivé rozebrání historického zdiva, dovolující provedení prací na zesílení základů obvodové zdi. Po zpevnění základů, následovala postupná rekonstrukce historického zdiva. Kamenické práce byly provedeny v konzervátorském režimu, s použitím očištěných původních kamenů a historických technologií, včetně původní technologie omítek.

Restaurátorská část realizovaných prací byla zaměřena na vnitřní zdivo areálu, včetně Gloriety, nejlépe viditelného historického objektu na svahu Petřína. Kamenicí GEMA ART vyrobily kamenné desky na krytí hlavy zdiva a dekorativní kamenné prvky obkladu základové části zdiva nového historizujícího objektu uvnitř areálu velvyslanectví. GEMA ART dále vyrobila lité krycí desky pro nově zbudované zdivo a lité dekorativní prvky na fasádu nového historizujícího objektu.